8.11.1999 00:16:48
V. Vzorce solí

s více centrálními atomy (monomery) - 2

Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. dithioničitan amonný
2. disiřičitan amonný
3. dithionan amonný

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home