6.11.1999 01:14:23
III. Vzorce hydrogensolí

Zapiš empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
s jedním centrálním atomem (monomery)

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika)

  název
1. hydrogenfosforečnan hlinitý
2. dihydrogenfosforečnan vápenatý
3. hydrogenfosforečnan vápenatý
4. hydrogenfosforečnan draselný
5. dihydrogenfosforečnan draselný
6. hydrogensiřičitan vápenatý
7. hydrogensíran vápenatý
8. hydrogensiřičitan draselný
9. hydrogensíran draselný
10. hydrogenuhličitan hlinitý
11. hydrogenuhličitan amonný
12. hydrogenuhličitan strontnatý
13. hydrogenwoframan draselný

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home