7.11.1999 21:24:23
II. Strukturní elektronové vzorce aniontů hydrogensolí
s jedním centrálním atomem

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. hydrogenfosforečnan
2. hydrogensiřičitan
3. hydrogensíran
4. hydrogenuhličitan
5. hydrogenwolframan

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home