11.10.2006 11:47:08
Lithium-iontový akumulátor - odvození rovnic
[klik ke schématu akumulátoru]


Akumulátory jsou sekundární články, které na rozdíl od článků primárních lze i nabíjet
Nabíjení je děj, kdy "násilím" (zdrojem stejnosměrného proudu) se provede děj proti "přirozenosti" (proti hodnotám potenciálů poloreakcí) a vybíjení je děj, kdy "samovolně" probíhají děje dle přirozenosti (dle hodnot potenciálů poloreakcí)
Standartní elektrodové potenciály poloreakcí:
1/0 Li+1 / Li Li+1 + e---› Li E0 = - 3,04
3/2 Co2O3 / CoO Co2O3 + e- --› CoO E0 = +0,42
Nabíjení: k redukci dochází jako vždy na katodě, protože katoda přijímá elektrony je záporným pólem (elektrodou) článku. Na anodě dochází jako vždy k oxidaci, elektrony odevzdává, je tudíž kladným pólem (elektrodou) článku.
Schéma při nabíjení: +Li2O.3CoO/LiBF4/C - (anoda z oxidu kobaltnatolithného, katoda z uhlíku, elektrolyt tetrafluoroboritanlithný)
Větší potenciál poloreakcí je u redukce oxidu kobaltitého, takže tato poloreakce probíhá při nabíjení v opačném směru, zatímco reakce s lithiem ve směru naznačeném:
Děj na kladné anodě: Li2O.3CoO - 2 e- --› Li2O.Co2O3 + Co+2
Děj na záporné katodě: 2Li+ + 2e- --› 2Li
Celkový zápis: 2(Li2O.3CoO) + 2LiBF4 --› Li2O.Co2O3 + Co(BF4)2 + 2Li
Vybíjení: k redukci dochází jako vždy na katodě (to ovšem ve svých důsledcích znamená, že se jedná o elektrodu, která je při nabíjení označována jako anoda). Jelikož do ní vstupují elektrony, které se pohybují od záporného do kladného pólu, je katoda kladná elektroda. K oxidaci dochází jako vždy na anodě (jedná se o elektrodu, která při nabíjení je označována jako katoda). Jelikož z ní vystupují elektrony, které se pohybují od záporného do kladného pólu, je anoda záporná elektroda.
Schéma při vybíjení: +Li2O.Co2O3/LiBF4/C - (katoda z oxidu kobaltitolithného, anoda z uhlíku, elektrolyt tetrafluoroboritanlithný)
Pro jistotu znovu uvádím standartní elektrodové potenciály poloreakcí:
1/0 Li+1 / Li Li+1 + e---› Li E0 = - 3,04
3/2 Co2O3 / CoO Co2O3 + e- --› CoO E0 = +0,42
Větší potenciál poloreakcí je u redukce oxidu kobaltitého, takže tato poloreakce probíhá při nabíjení v naznačeném směru, zatímco reakce s lithiem ve směru opačném:
Děj na kladné katodě: Li2O.Co2O3 + Co+2 + 2 e- --› Li2O.3CoO
Děj na záporné anodě: 2 Li - 2 e- --› 2 Li+
Celkový zápis: Li2O.Co2O3 + Co(BF4)2 + 2Li --› Li2O.3CoO + 2LiBF4
Pozn.: Uvažovali jsme pro zjednodušení standartní elektrodové potenciály E0 namísto správnějších elektrodových potenciálů E. Jejich vztah je určen Nernstovou rovnicí:
E = E0     0,059   log   [koncentrace oxidované formy]
+  
   
    n     [koncentrace redukované formy]
Pamatuj: jedna elektroda je stále kladná (při nabíjení se nazývá anodou, při vybíjení katodou). Druhá elektroda je stále záporná (při nabíjení se nazývá katodou, při vybíjení anodou)

[klik ke schématu akumulátoru]


[olověný][NiFe][NiCd][NiZn][NiMH][LiIon][NaS]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]