15.10.1999 20:51:40

Metodika řešení iontových zápisů neredoxních rovnic

Doporučuji během nížeji popisovaného postupu upravené reaktanty či produkty podtrhnout a pamatovat si, že u podtržených sloučenin platí, že jsou v definitivním stavu, včetně vyčíslení a tudíž v momentě, kdy jsou všechny reaktanty a produkty podtrženy, je reakce správně vyčíslena


V případě složitějších rovnic tohoto typu postupujeme zpravidla následovně:


1. Vyrovnáme na obou stranách počty centrálních atomů a
příslušné sloučeniny podtrhneme

2. porovnáme na obou stranách náboje, v případě, že se nerovnají, doplníme prostředí, buď kyselé
H3O+ nebo zásadité OH- tak, aby se vyrovnali náboje.
H3O+ nebo OH- se vyrovnává buď na straně reaktantů nebo produktů,
Pozor:
nelze vyrovnávat na obou stranách zároveň, to znamená, nemůže být na jedné straně H3O+a na druhé OH-, přestože by to čistě matematicky vycházelo
Poté
H3O+ nebo OH-podtrhneme

3. porovnáme na obou stranách vodíky, případě, že nerovnají, doplníme za pomoci
vody, kterou podtrhneme

4. Konstatujeme li, že jsou
všechny reaktanty i produkty podtrženy , je rovnice je sestavena, jenom pro jistotu zkonrolujeme počet kyslíků

Možno prohlédnout postup u 3. a 12. rovnice

nahoru

zadání tohoto typu rovnic

anorganik rovnice

Go home