22.09.2001 17:41:29
Alkoholy-porovnání iontového a úplného zápisu č.3

rovnice č.3
Iontový zápis (podrobně)
Chlorečnan reaguje s pentan-2,4-diolem ve vhodném prostředí za vzniku pentan-2,4-dionu a chloridu
3 Podrobné řešení + 2ClO3-1 Podrobné řešení 3 Podrobný řešení +2Cl-1+6H2O
Úplný zápis
Chlorečnan draselný reaguje s pentan-2,4-diolem za vzniku pentan-2,4-dionu a chloridu draselného
3 + 2KClO3 3 +2KCl+6H2O

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]