02.03.2006 23:07:45
Alkoholy - podrobné řešení rovnice č.6
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice: (porovnej s iontovým zápisem)
Manganistan draselný reaguje s butan-1,3-diolem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny acetooctové a síranů manganatého a draselného
+ KMnO4+H2SO4 +MnSO4+K2SO4
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
+ KMn+VIIO4+H2SO4 +Mn+IISO4+K2SO4
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty:1.uhlík CHOH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když 2H=2 a O=-2) C=0
2.uhlík CH2OH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když 3H=3 a O=-2) C=-1 oba uhlíky 2C=-1(0-1)
Produkty: 1.uhlík CO je 0, z toho plyne, že (když O=-2) C=2
2.uhlík COOH je 0, z toho plyne, že (když 2O=-4 a H=+1) C=3 oba uhlíky 2C=5(2+3)
Závěr:
Změna u obou uhlíků je 6 [5-(-1)]
Ekvivalentní postup: U prvního uhlíku ubydou 2 vodíky (+2),u druhého ubydou další dva vodíky (+2) a přibyde jeden kyslík (-2),takže formální oxidační číslose musí o 6 zvýšit (2+2+2)
Křížové pravidlo:
2C........... -1.............. 5................. 6 5
Mn.......... 7................ 2................. 5 6
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola draslíků u vyčíslených sloučenin
( u reaktantů 6.1=6, u produktů nic)
5 + 6 KMnO4+H2SO4 5 + 6MnSO4+K2SO4
Vyrovnání draslíků (u reaktantů 6.1=6, u produktů 3.2=6) a kontrola síranových skupin u vyčíslených sloučenin (u reaktantů nic, u produktů 6+3=9)
5 + 6KMnO4+H2SO4 5 + 6MnSO4+ 3 K2SO4
Vyrovnání síranových skupin (u reaktantů 9, u produktů 6+3=9) a kontrola vodíků ( u reaktantů 5.(2+3)+9.2=43, u produktů 5.1=5). Pozn.: nezapočítány stejné skupiny v organ. slouč. na obou stranách
5 +6KMnO4+ 9 H2SO4 5 +6MnSO4+3K2SO4
Doplnění vodíků za pomoci vody (u reaktantů 5.(2+3)+9.2=43, u produktů 5.1+19.2=43)
5 +6KMnO4+9H2SO4 5 +6MnSO4+3K2SO4+19H2O
Kontrola kyslíků ( u reaktantů 5.(1+1)+6.4+9.4=70, u produktů 5.(1+2)+6.4+3.4+19.1=70).
5 +6KMnO4+9H2SO4 5 +6MnSO4+3K2SO4+19H2O

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]
Go home