15.05.2002 20:58:23
Alkyny - porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.6

rovnice č.6 a (vzniká kyselina)
Iontový zápis
Penta-1,4-diyn reaguje ve vhodném prostředí se železanem za vzniku kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a železité soli (podrobně)
x3CH CCH2C CH +x 16FeO4-2 + 80H3O+ 3HOOCCH2COOH + 6CO2 + 16Fe+3 + 120H2O
Úplný zápis
Penta-1,4-diyn reaguje v prostředí kyseliny sírové se železanem draselným za vzniku kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a síranů železitého a draselného
x3CH CCH2C CH + 16K2FeO4 + 40H2SO4 3HOOCCH2COOH + 6CO2+ 8Fe2(SO4)3 + 16K2SO4+ 40H2O
rovnice č.6 a (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
Penta-1,4-diyn reaguje ve vhodném prostředí se železanem za vzniku soli kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a železité soli
x3CH CCH2C CH +x 16FeO4-2 +74H3O+ 3(OOCCH2COO)-2 + 6CO2 + 16Fe+3 + 114H2O
Úplný zápis
Penta-1,4-diyn reaguje v prostředí kyseliny sírové se železanem draselným za vzniku draselné soli kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a síranů železitého a draselného
x3CH CCH2C CH + 16K2FeO4 + 37H2SO4 3KOOCCH2COOK + 6CO2+ 8Fe2(SO4)3 + 13K2SO4+ 40H2O

[nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova