15.05.2002 20:55:03
Alkyny - porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.13

rovnice č.13 a (vznikají kyseliny)
Iontový zápis
Deka-1,4,9-triyn reaguje ve vhodném prostředí s peroxodisíranem za vzniku kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranu
xCH C(CH2)3C CCH2C CH + 11S2O8-2 + 22OH-1
HOOC(CH2)3COOH+ HOOCCH2COOH + 2CO2 + 22SO4-2 + 10H2O
Úplný zápis
Deka-1,4,9-triyn reaguje v prostředí hydroxidu sodného s peroxodisíranem draselným za vzniku kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranů sodného a draselného
xCH C(CH2)3C CCH2C CH + 11K2S2O8+22NaOH
HOOC(CH2)3COOH+ HOOCCH2COOH + 2CO2 + 11K2SO4+ 11Na2SO4 + 10H2O
rovnice č.13 b (vznikají soli kyselin)
Iontový zápis
Deka-1,4,9-triyn reaguje ve vhodném prostředí s peroxodisíranem za vzniku solí kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranu
CH C(CH2)3C CCH2C CH + 11S2O8-2 + 26OH-1
(OOC(CH2)3COO)-2+ (OOCCH2COO)-2 + 2CO2 + 22SO4-2 + 14H2O
Úplný zápis
Deka-1,4,9-triyn reaguje v prostředí hydroxidu sodného s peroxodisíranem draselným za vzniku sodných solí kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranů sodného a draselného
CH C(CH2)3C CCH2C CH + 11K2S2O8+26NaOH
NaOOC(CH2)3COONa+ NaOOCCH2COONa + 2CO2 + 11K2SO4+ 11Na2SO4 + 14H2O

[nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova