21.09.2001 12:04:45
Porovnání iontového a úplného zápisu č.12

rovnice č.12a (vznikají kyseliny)
Iontový zápis
Hex-2-en reaguje ve vhodném prostředí s bismutičnanem za vzniku kyselin octové a máselné a bismutité soli
CH3CH=CHC3H7 + 4BiO3-1 + 16H3O+ CH3COOH + C3H7COOH + 4Bi+3 + 24H2O
Úplný zápis
Hex-2-en reaguje v prostředí kyseliny chlorovodíkové s bismutičnanem sodným za vzniku kyselin octové a máselné a chloridů sodného a bismutitého
CH3CH=CHC3H7+4NaBiO3+16HCl CH3COOH+C3H7COOH+4BiCl3+4NaCl+ 8H2O
rovnice č.12b (vznikají soli kyselin)
Iontový zápis
Hex-2-en reaguje ve vhodném prostředí s bismutičnanem za vzniku octanu a máselnanu a bismutité soli
CH3CH=CHC3H7 + 4BiO3-1 + 14H3O+ CH3COO-1 + C3H7COO-1 + 4Bi+3 + 22H2O
Úplný zápis
Hex-2-en reaguje v prostředí kyseliny chlorovodíkové s bismutičnanem sodným za vzniku octanu a máselnanu sodného a chloridů sodného a bismutitého
CH3CH=CHC3H7+4NaBiO3+14HCl CH3COONa+C3H7COONa+4BiCl3+2NaCl+ 8H2O

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]