PT in [Australian native languages][Bislama][Chamorro][Kiribati][Maori][Marshallese][Norfuk][Rotuman][Samoan][Tok Pisin][Tongan][Trukese] language


Papua_New_Guinea

11.03.2018 22:36:38
Tok Pisin (Pidgin) Periodic Table
Periodická tabulka v Tok Pisin (Melanézské Pidžin angličtině)

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
    Dictionary : English - Pidgi, English - Pidgi - Motu            
    Kriol je vlastně velmi modifikovaná angličtina (klik k anglickým tabulkám) (Haitian Creole Periodic Table) (Belize Kriol Periodic Table) (Tok Pisin Periodic Table) (Australian Kriol)            
              Fe
ain
    Cu
bras
Zn
kapa
           
                    Agaudio
silva
    Sn
kapa
tin
    I
yot
aiadin
 
                    Au
gol
golmoni
    Pb
soda

bol
       

Tok Pisin (tok znamená „slovo“ nebo „řeč“ a pisin je zkomolenina „pidžin“) je kreolský jazyk, který byl vytvořen a je používán v Papui Nové Guinei, kde je nejvíce používaným jazykem. Asi 2 miliony lidí ho používá jako druhý jazyk. Kromě Tok Pisin se jazyku říká také (Melanézská) Pidžin angličtina nebo Neo-Melanézština.

Papua_New_Guinea Papua_New_Guinea
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
    Motu Periodic Table            
    Dictionary : Rumu - English - Motu            
              Fe
                   
                          Sn
       
                                   

Hiri motu je oficiální jazyk Papui-Nové Guineje. Jde o pidžin založený na jazyce motu. Ačkoliv jsou oba jazyky lexikálně velmi podobné, fonologické a gramatické rozdíly způsobují, že mluvčí hiri motu původnímu Motu nerozumí.

Jazyk zahrnuje dvě nářečí, austronéské a papuánské. Obě nářečí nicméně patří mezi austronéské jazyky − pojmenování odkazuje na mateřský jazyk, jímž většinou hovoří jejich mluvčí. Na počátku rozšiřování jazyka bylo mnohem rozšířenější nářečí papuánské − používáno je jako jazykový standard i v oficiálních publikacích − ale austronéské nářečí je gramaticky i fonologicky bližší původnímu motu a má rozsáhlejší slovní zásobu. Proto je téměř všemi mluvčími považováno za „korektnější“.


Madang_ProvinceMatukar name chemical element Papua_New_Guinea

Au
pat bras
Audio

[Matukar - English dictionary]

Matukar is an Austronesian language spoken by about 400 people near Madang town, Madang Province, Papua New Guinea. It is universally spoken by its ethnic group.

  Madang_Province Papua_New_Guinea  

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku