Votic - Votes

15.03.2019 18:12:52 code: Unicode (UTF8)
Votic periodic Table

Russian flag

Periodická tabulka ve votštině

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Periodic Table in:_

karelia table Livvi-Karelian Periodic Table Ludian Periodic Table Vepsian table Votian table Ingrian table Vepstina je pribuzna Finstine - klik na finske tabulky Vepstina je pribuzna Estonstine - klik na estonske tabulky
 
   

  Votic periodic Table

  C
hiili
       
          S
Dictionary
   
              Fe
raut
    Cu
vaski
Zn
Dictionary
           
                    Ag
e̮ppa
    Sn
tina
       
                    Au
kuлt
Hg
Dictionary
  Pb
tina
       

Votština (votsky vađđa ceeli nebo maa ceeli – psáno také jako vaďďa tšeeli, maatšeeli) je ugrofinský jazyk, jímž se mluví v oblasti Ingrie, konkrétně v okolí dvou vesnic, Krakolje (Jõgõperä) a Lužicy (Luutsa, Luuditsa). V posledních několika letech se Votové snaží o obnovení svého jazyka. (Pozn.: Votština a Ingrižština jsou jižně aVepština severně od Petrohradu).

Dictionary Dictionary

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Periodic Table in:_

karelia table Livvi-Karelian Periodic Table Ludian Periodic Table Vepsian table Votian table Ingrian table Vepstina je pribuzna Finstine - klik na finske tabulky Vepstina je pribuzna Estonstine - klik na estonske tabulky
 
   

  Votic periodic Table

           
    Al
aĺumin/i
    S
rit/tši
   
              Fe
rau/ta
    Cu
kuppar
vahtši
Zn
tsin/kka
siŋk/ki
           
                    Ag
õpõa
    Sn
tina
    I
jod/o
 
                    Au
kul/ta
kulto
    Pb
swinn
       
Dictionary Таким образом, заглавные слова расположены на основе следующего алфавита:
a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, z, ž, t, u, v, õ, ä, ö, ü, ψ.

В звуковых символах и относящихся к ним диакритических знакахсделаны следующие изменения.
e̮, ə̑ = õ, напр. e̮nne̮va = õnnõva; tovvə̑ = toovvõ.


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Periodic Table in:_

karelia table Livvi-Karelian Periodic Table Ludian Periodic Table Vepsian table Votian table Ingrian table Vepstina je pribuzna Finstine - klik na finske tabulky Vepstina je pribuzna Estonstine - klik na estonske tabulky
 
   

  Votic periodic Table

           
    Al
aľumini
    S
rittši
   
              Fe
rauta
    Cu
vahtši
Zn
siŋkki
tsinkka
           
                    Ag
õpõa
    Sn
tina
    I
jodo
 
                    Au
kulta
kulto
    Pb
sigaatina
       

Dictionary


vod

map

Vyznacena oblast, kde se pouziva votstina


Votic - Votes - Vod Votic - Votes - Vod

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku