PT in African languages [Afrikaans][Amharic][Arab][Berber][Dagbani][Dinka][Ewe][Fanti][Fon][Hausa][Kabyie][Koromfe][Lingala][Luganda][Malagas][Shona][Somali][Swahili][Tigrinda][Twi][Wolof][Yoruba][Zarma]


French_Togoland Togo Ghana Benin
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

16.03.2019 14:35:57 code: Unicode UTF 8

 
   

Kabiye Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v kabiyejštině

          Ne
Nɛyɔɔ
Na
Sɔdɩyɔm
Mg
Mañɩzɩyɔm
Al
Alimiiniyɔɔm
Si
Sɩlɩsɩyɔm
P
Fɔsɩfɔrɩ
S
Sʊfɩrɩ
Cl
Klɔrɩ
Ar
Arɩkɔŋ
K
Pɔtasɩyɔm
Ca
Kalɩsɩyɔm
Sc
Sɩkandɩyɔm
Ti
Tɩtanɩyɔm
V
Fanadɩyɔm
Cr
Kurom
Mn
Maŋganɛzɩ
Fe
Ñɩɣtʊ_ñɩɣɖɛ
  Ni
Nɩkɛlɩ
Cu
Kwivri
Zn_Zɩŋkɩ
Sɛŋkɩ
Ga
Kalɩyɔm
Ge
Zɛrɩmanɩyɔm
As
Arɩsɛnɩkɩ
Se
Sɛlɩnɩyɔm
Br
Purom
Kr
Krɩpɩtɔnɩ
Rb
Rʊpɩdɩyɔm
Sr
Sɩtrɔntɩyɔm
Y
Ɩtrɩyɔm
Zr
Sɩrkɔnɩyɔm
Nb
Nɩyɔbɩyɔm
Mo
Mɔlɩbɩdɛnɩ
Tc
Tɛkɩnɛsɩyɔm
Ru
Rʊtɛnɩyɔm
Rh
Rɔdɩyɔm
Pd
Paladɩyɔm
Ag
Arɩzaɣ
Cd
Kadɩmɩyɔm
In
Ɛndɩyɔm
Sn
Etɛŋ
Sb
Antɩmʊwanɩ
Te
Teluuri
I
Ɩyɔdɩ
Xe
Sɛnɔɔ
Cs
Sɛzɩyɔm
Ba
Parɩyɔm
La
Lantanɩ
Hf
Hafɩnɩyɔm
Ta
Tantalɩ
W
Tɔŋkɩsɩtɛnɩ
Re
Rɛnɩyɔm
Os
Ɔsɩmɩyɔm
Ir
Ɩrɩdɩyɔm
Pt
Platɩnɩ
Au
N̄ɩɣlɩm_sika
Hg
Mɛrɩkɩrɩ
Tl
Taalɩyɔm
Pb
Pʊlɔŋ
Bi
Pɩsɩmʊtɩ
Po
Pɔlɔnɩyɔm
At
Astatɩ
Rn
Radɔŋ
Fr
Fransɩyɔm
Ra
Radɩyɔm
Ac
Akɩtɩnɩyɔm
 
  Ce
Sɛrɩyɔm
Pr
Prasɛyɔdɩmɩ
Nd
Nɛyɔdɩmɩ
Pm
Prɔmɛtɩyɔm
Sm
Samarɩyɔm
Eu
Erɔpɩyɔm
Gd
Katɔlɩnɩyɔm
Tb
Tɛrɩbɩyɔm
Dy
Tɩsɩprɔsɩyɔm
Ho
Hɔlɩmɩyɔm
Er
Ɛrbɩyɔm
Tm
Tʊlɩyɔm
Yb
Ɩtɛrbɩyɔm
Lu
Lʊtɛsɩyɔm
  Th
Tɔrɩyɔm
Pa
Prɔtakɩtɩnɩyɔm
U
Ʊranɩyɔm
Np
Nɛptʊnɩyɔm
                   

Kabiye též kabiyé je nigerokonžský jazyk, kterým se mluví hlavně v severním Togu, ale také v Ghaně a Beninu. Je to jeden ze dvou národních jazyků Toga (tím druhým je eweština). Kabiye je rodným jazykem asi 23% populace Toga.


Afrika


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku