04.10.2009 21:29:01
Historie uspořádání prvků...aneb...od triády po vznik periodické tabulky

Antoine Laurent Lavoisier 1789 - Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794)- v "Pojednání o základech chemie" rozdělil prvky podle fyzikálních a chemických vlastností na kovy a nekovy (v té době známo cca 40 prvků). Již předtím v roce 1774 zformuloval zákon o zachování hmoty a definitivně tak vyvrátil teorii flogistonu a v roce 1787 vydal spis o chemickém názvosloví...další informace zde a zde
Jöns Jacob Berzelius 1818 - Jöns Jacob Berzelius (1779 - 1848) Významně zdokonalil chemické názvosloví a symboliku. Daltonovy znakové symboly prvků nahradil písmenovými symboly, které používáme dodnes. Zabýval se katalýzou, isomerií, izomorfií (zavedl pojem alotropie a označení mer).
Pro svou slučovací teorii využil první elektrochemické poznatky. Předpokládal, že vlastností atomů prvků jsou elektrické náboje. Podle toho rozdělil prvky na elektropozitivní a elektonegativní, pouze vodík byl přechodným prvkem
...další informace zde.
Johann Wolfgang Döbereiner 1829 - Johann Wolfgang Döbereiner (1870-1849), profesor jenské univerzity. Zabýval se mimo jiné studiem vodního plynu, katalýzou, objevil furfural a formuloval zákon triád (Li - Na - K, Ca - Sr - Ba, S - Se - Te, Cl - Br - I) s tím, že fyzikální a chemické vlastnosti mají průměr ve středním prvku...další informace zde.
Karel Slavomil Amerling
1852 - Karel Slavomil Amerling (1807-1884) v uvedeném roce publikoval Pictus Orbis (Svět v obrazech), kde bylo uvedeno tzv. mlunní pořadí prvků, kde byli seřazeny prvky (s českými originálními názvy), v pořadí dle (dnes bychom řekli) elektronegativy. Mlunni poradi prvku
Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois
1862 - Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois (1820 – 886) předložil systém všech 62 tehdy známých chemických prvků seřazených pole stoupající atomové hmotnosti a dal mu trojrozměrnou podobu "tellurického šroubu". Správně však zařadil jen 23 prvků. Zavedl pojem perioda...další informace zde. telurický šroub
John Alexander Reina Newlands
1864 - John Alexander Reina Newlands (1838 –1898) byl anglický analytický chemik, který zavedl ve svém systému místo "atomových vah" pořadová čísla prvků a sestavil z nich první periodickou tabulku, když seřadil všech 62 známých prvků po osmi (6 míst však bylo zdvojeno) do sedmi period. Tvrdil, že jsou-li prvky takto uspořádány, jako by se u nich opakovaly určité vlastnosti, svým způsobem se harmonizují - na každém osmém místě na stupnici. Newlands tento jev nazval zákonem oktáv a přirovnal uspořádání prvků k oktávám na klávesnici klavíru...další informace zde. Klik k oktavove tabulce
William Odling
1864 - William Odling (1829-1921). Velmi dokonalé uspořádání, mezi 57 prvky seřazenými do tabulky podle rostoucí "atomové váhy" dokonce uplatnil výjimku v pořadí u telluru a jodu a vynechal volná místa pro dosud neobjevené prvky...další informace zde. Klik k tabulce
Julius Lothar Meyer
1869 - Julius Lothar Meyer (1830–1895). První tabulku zveřejnil již v roce 1864, druhá zdokonalená periodická tabulka z roku 1969 vyšla tiskem až v roce 1972. Do tabulky zařadil jen 56 prvků...další informace zde a zde. Klik k tabulce
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
1869 - Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834-1907). Formuloval periodický zákon: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností (dnes se používá namísto atomových hmotností pojmu protonového čísla). Jediný již tehdy plně pochopil význam objeveného přírodního zákona a dokázal zobecněné zákonitosti využít k předpovědi vlastností prvků dosud neobjevených. Do své periodické tabulky zařadil nejen všechny známé prvky, ale vynechal i místo pro prvky dosud neobjevené, ale které on předpověděl (včetně atomové váhy). K nejslavnějším objevům předpovězených prvků patřil objev eka-aluminia (Ga), eka-boru (Sc) a zejména eka-silicia (Ge), jehož vlastnostem Mendělejev věnoval nevíce pozornosti. Gallium objevil v roce 1875 Lécoq de Boisbaudran (1838 - 1912) spektrální analýzou ve sfaleritu, skandium roku 1879 Lars Frederik Nilson (1840 - 1899) při studiu sloučenin prvků vzácných zemin a germanium roku 1886 Clemens Winkler (1838 - 1904) při analýze nerostu argyroditu. Objev germania se stal triumfem objevu periodického zákona....fotogalerie Mendělejeva zde...tabulky z celého světa zde... další informace zde. Klik k tabulce

***

Základní tvary: krátká tabulka, dlouhá tabulka, velmi dlouhá tabulka

***

!!!218 prvků!!! Tabulka budoucnosti stvořená s fantazií Julese Verna Tabulky neobvyklých tvarů Žížala - tabulka alchymistů (http://mindgallery.com/alchemistkitchen/table.html)Periodická tabulka používaná v kanadském Quebecu (http://er.uqam.ca/nobel/c3410/QbInterna.html) Od Makedonskeho autora tabulky ruznych tvaru vcetne tabulky budoucnosti Schody - tabulka Alberta Tarantoly Kolo
Šroubovice - tabulka  Dr. Timmothyho Stowese Spirála - tabulka  Prof.Thoedora  Benfeye (na požadovaný prvek klikni) Pyramida - triang - tabulka Emila  Zmaczynskiho Pavouk - skvělá pavoukovitá tabulka (flash) Terč - speciální tabulka Atletický stadión speciál (turecká tabulka )

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku