Click to Periodic Table: Silesian Silesian Polish Polisch Czech Czech Upper Sorbian Upper Sorbian Lower Sorbian Lower Sorbian
Cesky Tesin Tesin Upper Slezian Po naszymu   Tesin _Slezsko
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
Wodůr

Perjodyjno tabula
Ślůnski (
Ćeszyński djalekt po naszymu)

He
Hel
Li
Lit
Be
Beryl

Cieszyn Silesian ("po naszymu") Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v Těšínské Slezštině (Po našymu)
[Dykcjůnoř]

B
Bor
C
Wůngel
N
Azot
O
Tlyn
F
Fluor
Ne_Nyjůn
Neůn
Na
Sůd
Mg
Magnez
Al_Glin
Alumińjum
Si
Křem
P
Fosfor
S
Śarka
Cl
Chlor
Ar
Argůn
K
Potas
Ca
Wůngiel
Sc
Skand
Ti
Tytan
V
Vanad
Cr
Chrům
Mn
Mangan
Fe
Žylazo
Co
Kobalt
Ni
Ńikel
Cu_Mjedź
Mjydź
Zn
Cynk
Ga
Gal
Ge
German
As
Arsyn
Se
Selen
  Kr
Kryptůn
Rb
Rubid
Sr
Stront
Y
Itr
    Mo
Molibdyn
Tc
Technet
Ru
Ruten
Rh
Rod
Pd
Pallad
Ag
Střybuo
Cd
Kadm
In
Ind
Sn
Cyna
Sb
Antymůn
Te
Tellur
   
Cs
Cez
Ba
Bar
La
Lantan
Hf
Hafn
Ta
Tantal
W
Wolfram
Re
Ren
Os
Osm
Ir
Iryd
Pt
Platyna
Au
Zuoto
Hg
Žywe_střybuo
Ta
Tal
Pb
Ouůw
Bi
Bizmut
     
Fr
Frans
Ra
Rad

Click to Silesian Periodic Table of the Elements
24.04.2009 14:25:37 code: Unicode UTF 8

Tesinsko - Po naszymu

Těšínské nářečí (pl.: Gwara Cieszyńska), místně nazývané po našymu či po naszymu je nářečí používané v Těšínsku, to jak v jeho české, tak i polské části.

Tesinsko - Po naszymu


Jynzyk ślůnski, kery zwany je tyž ślůnskym djalektym, gwarům, godkům abo mowům, je uorginalnym jynzykym regjůnalnym Ślůnska. Noležy uůn do jynzykůw uod zachodńich Suowjanůw s grupy lechickij do kupy s jynzykym polskym, kašubskym a pouabskym. Krům grupy lechickij wśrůd jynzykůw uod zachodńich Suowjanůw wyrůžńůmy tyž grupa česko-suowacko (jynzyk česki, knaanic, morawski i suowacki) uoroz ńywjelgo grupa serbo-uužycko (jynzyk dolno i gůrno uužycki). Jynzyki suowjańske dźelymy poza zachodńimi tyž na wschodńy (kere wystympujům na wschůd uod grańicy Polski) i pouedńowe (na pouedńy uod grańicy Madźarůw). Jynzyk je potočnym mjanym. Naukowe mjano do wšyjstkych jynzykůw to je djalekt (djalekt polski, djalekt angelski, djalekt ślůnski itd.). Ńypoprawnym mjanym do jynzyka/djalekta ślůnskigo je gwara, bo gwara to je lokalno, zawynžůno do jydnyj abo poru wśi, uodmjana jynzyka wystympujůncygo na šyršym uobšaře, a ślůnski je jynzykym wystympujůncym w coukym rygjůńy i dźelůncym śe na mińimům kilkanośće skatalůgowanych lokalnych uodmjan gwarowych........

Slezština je západoslovanský dialekt nebo samostatný jazyk, ve spojení s češtinou, slovenštinou, polštinou nebo lužickou srbštinou. Náleží tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Dle polského sčítání lidu v roce 2002 se 60 000 lidí hlásilo ke slezštině jako rodnému jazyku. Nářečí jsou nebo byly slovanské dialekty na území Slezska. Dosud se jimi mluvi na Horním Slezsku (okolí Katovic, Ratiboře, Hlubčic) a Těšínsku, kde podle některých zdrojů je považovano za samostatný jazyk po naszymu. Na Dolním Slezsku slovanské dialekty vymřely koncem 19. století. V širším smyslu se ke slezštině počítají také nářečí lašská.

Upper Slezian (Horní Slezsko)

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku