Links to Abkhaz website Links to Abkhaz website
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
adzári

Abkhaz in Georgian script Periodic Table Periodická tabulka gruzínským písmem v abchazštině (1938 - 1954)

He
ageli
    aperiodikatw asistema

(1938 - 1954)

B
abor
C
aracwari
N
apstam azot
O
acwycwri
F
aftor
Ne
aneon
Na
anatri
Mg
amagni
Al
aliumini
Si
akremni
P
afosfor
S
atyůša
Cl
ahlor
 
K
akali
Ca
akalci
          Fe
aiha
Co
akobalt
Ni
anikel
Cu
abůa
Zn
acink
   
As
ahwynapšyga
  Br
abrom
 
                   
Ag
arazny
   
Sn
akalei
Sb
asurma
 
I
aiod
 
          W
avolfram
      Pt
aplatina
Au
ahy
Hg
adžua
  Pb
atsa
       
   

  Click for Periodic Table in Georgian script: [Abkhaz][Batsbi][Georgian][Laz][Megrelian][Svan] language

                             
      U
auran
                     

Click for Abkhaz Periodic Table in Cyrillic and Latin script here


The Georgian script was imposed in 1938, but after the death of Stalin, an Abkhaz desire to remain separate from Georgians led to the reintroduction of the current Cyrillic alphabet in 1954 designed in 1892 by Dimitri Gulya together with Konstantin Machavariani and modified in 1909 by Aleksey Chochua.

Abcházština používá od roku 1862 přizpůsobenou cyrilici. První abecedou byla cyrilice se 37 znaky, vyvinutá baronem Peterem von Uslar. V roce 1909 byla používána cyrilice o 55 písmenech, mezi lety 1926 a 1928 pak latinka o 72 písmenech vyvinutá gruzínským lingvistou Nikolajem MarremGruzínská abeceda byla uvedena z nařízení J.V. Stalina v roce 1938, po Stalinově smrti však snahy o abchazskou nezávislost vedly v roce 1954 ke znovuzavedení současné abecedy, postavené na cyrlici vyvinuté v roce 1892 Dmitrijem Guljou a Konstantinem Machavarianim, jež byla dále upravena v roce 1909 Aleksejem Čočuou.


Kartvelian languages

Abkhazia Abkhazia
Abkhazia

Abcházie
Autonomní republika při východním pobřeží Černého moře. Od starověku bylo toto území spjato s gruzínskými dějinami, od 19. století spolu s Gruzií součástí Ruska . Po ruské revoluci 1917 bylo území Abcházie opět součástí Gruzie, roku 1921 zde byla vyhlášena nezávislá sovětská republika, která se ještě téhož roku stala součástí sovětské Gruzie (od roku 1931 se statutem autonomní republiky). Po rozpadu SSSR roku 1991 zesílilo abcházské separatistické hnutí a republika oficiálně deklarovala svou nezávislost na Gruzii. Občanská válka doprovázená exodem Gruzínců trvala do konce roku 1993. V roce 1994 byla podepsána gruzínsko-abchazská dohoda o příměří a později v Moskvě dohoda o rozmístění mírových sil SNS v nárazníkovém 24 km širokém pásmu mezi Gruzií a Abcházií. Koncem roku vstoupila v platnost nová ústava, která Abcházii definuje jako suverénní právní stát a subjekt mezinárodního práva.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku