Dagestan: [Aknad][Akvakh][Aghul][Andi][Archi][Avar][Bagvalal][Bezhta][Chamalal][Chechna][Dargwa][Godoberi][Hinukhi][Hunzib][Ingush][Karata][Khvarsi][Kumyk][Lak][Lezgi][Nogai][Rutul][Tabasaran][Tindi][Tsakhur][Tsez]

Tabasaran  - Tabassaran

Tabassaran Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v tabasaranštině

  а 1 б а 2 б а 3 б а 4 б а 5 б а 6 б а 7 б а 8 б
1
H 1

1.0079
Водород

Tabassaran   Tabasaran
He 2

4.0026
Гелий

2
Li 3

6.941
Литий

Be 4

9.012
Бериллий

B 5

10.81
Бор

C 6

12.011
Углерод

N 7

14.007
Азот

O 8

15.999
Кислород

F 9

18.998
Фтор

 
Ne 10

20.179
Неон

3
Na 11

22.990
Натрий

Mg 12

24.305
Магний

Al 13

26.981
Алюминий

Si 14

28.086
Кремний

P 15

30.973
Фосфор

S 16

Гугурт
Гугут

Cl 17

35.453
Хлор

 
Ar 18

39.948
Аргон

4
K 19

39.098
Калий

Ca 20

40.08
Кальций

21 Sc

44.956
Скандий

22 Ti

47.90
Титан

23 V

50.941
Ванадий

24 Cr

51.996
Хром

25 Mn

54.938
Марганец

26 Fe

Рукь

27 Co

58.933
Кобальт

27 Ni

58.70
Никель

 
29 Cu

Йиф

30 Zn

65.38
Цинк

Ga 31

69.72
Галлий

Ge 32

72.59
Германий

As 33

74.921

Se 34

78.96
Селен

Br 35

79.904
Бром

 
Kr 36

83.80
Криптон

5
Rb 37

85.468
Рубидий

Sr 38

87.62
Стронций

39 Y

88.906
Иттрий

40 Zr

91.22
Цирконий

41 Nb

92.906
Ниобий

42 Mo

95.94
Молибден

43 Tc

98.906
Технеций

44 Ru

101.07
Рутений

45 Rh

102.905
Родий

46 Pd

106.4
Палладий

 
47 Ag

Арc

48 Cd

112.40
Кадмий

In 49

114.82
Индий

Sn 50

Кьалайи
Къалаи
Кьалаийи

Sb 51

121.75

Te 52

127.60
Теллур

I 53

126.904
Йод

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD
Xe 54

131.30
Ксенон

6
Cs 55

132.905
Цезий

Ba 56

137.34
Барий

57 La

138.905
Лантан

72 Hf

178.49
Гафний

73 Ta

180.948
Тантал

74 W

183.85
Вольфрам

75 Re

186.207
Рений

76 Os

190.2
Осмий

77 Ir

192.22
Иридий

78 Pt

195.09
Платина

 
79 Au


Йишвур
Гъизил

80 Hg

Живе
Жживе
Шаришвур

Tl 81

204.37
Таллий

Pb 82

Гъургъушум
Гъургъушим
Къуркъушум

Bi 83

208.980
Висмут

Po 84

[209]
Полоний

At 85

[210]
Астат

Chemweb - kliknutim na hlavni stranku
Rn 86

[222]
Радон

7
Fr 87

[223]
Франций

Ra 88

226.025
Радий

89 Ac

[227]
Актиний

104 Ku

[261]
Курчатовий

105 Ns

[269]
Нильсборий

 
58 Ce

140.12
Церий

59 Pr

140.908
Празеодим

60 Nd

144.24
Неодим

61 Pm

[145]
Прометий

62 Sm

150.4
Самарий

63 Eu

151.96
Европий

64 Gd

157.25
Гадолиний

65 Tb

158.925
Тербий

66 Dy

162.50
Диспрозий

67 Ho

196.967
Гольмий

68 Er

167.26
Эрбий

               
69 Tm

168.93
Тулий

70 Yb

173.04
Иттербий

71 Lu

174.97
Лютеций

90 Th

232.038
Торий

91 Pa

[231]
Протактиний

92 U

238.029
Уран

93 Np

[237]
Нептуний

94 Pu

[244]
Плутоний

95 Am

[243]
Америций

96 Cm

[247]
Кюрий

97 Bk

[247]
Берклий

98 Cf

[251]
Калифорний

99 Es

[254]
Эйнштейний

100 Fr

[257]
Фермий

             
101 Md

[258]
Менделевий

102 No

[255]
Нобелий

103 Lr

[256]
Лоуренсий


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H

16.03.2014 13:25:39 code: Unicode UTF 8

 
   
Tabassaran   Tabasaran
  C
  O
   
  Mg
Al
    S
   
  Ca
        Mn

Fe
    Cu
             
                    Ag
    Sn
    I
 
                    Au

Hg

  Pb


       
     
                             
      U
                     
Tabassaran dictionary

Русско-табасаранский словарь

Tabassaran dictionary

Pb

Sn

S

Dialect

Pb

Sn

Cu
Au

Tabassaran / map - nummer 28

Tabassaran / map - nummer 28
Dagestan  

Guinessova kniha rekordů uvádí, že tabasaranština, kterou mluví skupina obyvatel na Kavkaze, je pro svou složitou gramatiku vůbec nejtěžším jazykem světa. Hannu Hauka z organizace International Russian Radio/Television oznámil, že misijní sdružení zahájilo překládání křesťanského rozhlasového vysílání do tabasaranštiny, přestože v tomto převážně muslimském lidu je jen málo křesťanů. „Bůh bude mluvit sebeobtížnějším jazykem – radostná zvěst o Pánu Ježíši musí být sdělena i tabasaranskému lidu.“


Tabassaran alphabet and pronunciationTabasaransky_District


Click for Au/Ag/Cu/Fe/Pb in Caucasus languages


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku