17.03.2006 21:02:24
Nanochemie

Josef Michl (narozen 12. 3. 1939 v Praze) Českým chemikem,který se nanochemií zabývá je Josef Michl (klikni pro bližší informace)

Pro bližší informace z nanotechnologie včetně nanochemie klikni zde.

Pro články o nanosvětě klikni zde.


CHEMIE A NANOCHEMIE

Mikrosvět pod elektronovým mikroskopem Nový přístup se uplatňuje v chemii, která se nyní odvrací od dosavadní metody "heat and beat", tedy zahřej a přetvoř, k jemnějším prostředkům, ponechávajícím více prostoru sebeuspořádání jednotlivých částic. Podobně je tomu v přírodě, například při tvorbě perleti na lasturách mušlí. Tady má řídicí úlohu určitý protein, který ovlivňuje tvorbu budoucích krystalků a vznik nového materiálu. Tento postup je vlastně návratem ke koloidní chemii, oblíbené na počátku dvacátého století, dokud nebyla vytlačena prudkým nástupem chemie polymerů. Vlastním polem působnosti koloidní chemie je "svět mezi dimenzemi", jak ji charakterizoval její zakladatel Wolfgang Ostwald. Badatele zajímalo mnohdy neobvyklé chování částeček

Mikrosvět pod elektronovým mikroskopem větších, než je molekula (tedy přes tři nanometry), avšak menších než prach (do 500 nanometrů). Tato disciplína se dnes často nazývá nanochemie. Uplatnění koloidních struktur je různorodé. Víme například, že amorfní kovové povrchy jsou až tisíckrát aktivnější než polykrystalické, tedy pravidelně uspořádané systémy. To by v praxi znamenalo, že automobilový katalyzátor by pracoval se stejnou účinností již při teplotách o dvě stě stupňů nižších než dosud. Vodorozpustné nátěry v koloidní konzistenci se obejdou bez tradičních organických rozpouštědel a lze je lépe nanášet v homogenních vrstvách. Nová chemie se uplatní i při výrobě léčiv. Účinná látka podávaná v jemně rozptýlené formě zajistí dokonalejší vstřebávání a tedy i vyšší účinek léku.


[nahoru][orbitaly][atomové jádro][chemická fyzika a fyzikální chemie][go home]
Go home