minerály lanthanu a lanthanoidů

09.04.2003 07:21:06
[rovnice La][poloreakce La]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements

V minerálech, kde se vyskytuje lanthan se vyskytují i spíše lehčí lanthanoidy (zde je značen ve vzorci pouze lanthan), pokud se lanthanoidy vyskytují spolu s yttriem, jedná se o spíše těžší). Společná značka lanthanoidů je Ln

název minerálu vzorec jiný typ vzorce
agardit (Ln,Y)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
bastnaesit LaCO3F  
gadolinit (Y,Ln)2(Fe,Be)3Si2O10 (Y,Ln)2O3*3FeO*2SiO2
monasit (La,Th)PO4  
xenotim (Y,Ln)PO4 (Ln - lanthanoidy-zde těžší)

[nahoru][minerály][krystalochemie][go home]