23.11.2013 20:53:09
Lipidy - biosynthesa

Biosynthesa mastných kyselin
 
Znázorněn jeden cyklus, při kterém dojde k prodloužení řetězce o dva uhlíky
1.

+ CH3COSCoA

(acetylkoenzym)

-CoASH

2.

transacylace

 
v dalším zápise nahrazeno obecným vzorcem platným pro všechny cykly
3.

+ HOOCCH2COSCoA

(malonylkoenzym)

  -CoASH

4.
 

-CO2

5.

+NADPH +H+

- NADP+

6.
 

- H2O

7.

+NADPH +H+

- NADP+

8.

transacylace

 
a začíná další cyklus prodlužování řetězce - viz rovnice 3
Když se vyrobí vyšší mastná kyselina, uvolní se jako acylkoenzym z multikomplexu
(uveden příklad s kyselinou palmitovou)
9.

+CoASH

 
+ C15H31COSCoA

 

  tvorba glycerol-3-fosfátu
(z dihydroxyacetonfosfátu z glykolýzy)
.

+(NADH+H+)

-NAD+

 

  biosynhesa lipidu
.1.

+

+

(u produktů uveden konkrétní příklad)

-2CoASH

2.

+

(u produktů uveden konkrétní příklad)

+ +ADP

-ATP, -CoASH

[nahoru][biocykly][biochemie][go home]