7.11.1999 21:24:23 IV.
Strukturní elektronové vzorce aniontů solí kyslíkatých kyselin
s více centrálními atomy

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. heptaoxodifosforečnan
2. disíran
3. heptaoxodivanadičnan
4. diwolframan

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home