W _ Volframio http://www.alonsoformula.com/inorganica/tabla_periodica.htm http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm http://www.ecured.cu/images/e/e7/Tablaperiodica1.jpg spain.gif span4.jpg spain2.png _Wolframio spain6.jpg spain5.jpg spain2.jpg spain.jpg spain3.jpg spain.png http://www.salonhogar.com/ciencias/quimica/tabla_periodica/tblper.htm peru.jpg http://www.periodni.com/es/index.html spain.pdf span.jpg span2.jpg span.png http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/tabla_period/tabla.htm _   _Tungsteno http://www.uco.es/hbarra/index.php/utilidades/112-tabla-periodica argentina.jpg span3.jpg http://www.escolar.com/TablaOK.htm http://latina.chem.cinvestav.mx/RLQ/tutoriales/tabla/tabla1.htm spain4.jpg spain_.pdf _ PERIODIC TABLE FROM THE WORLD handspeak PERIODIC TABLE FROM THE WORLD 18th century PERIODIC TABLE FROM THE WORLD Home - hlavní strana Katalánské periodické tabulky (Katalánsky hovoří menšina žijící ve Španělsku) Valenstina - Periodicka tabulka ve valenstine (Valencie je provincie ve Spanelsku) Periodické tabulky v galicijštině (na území Španělska, významným centrem La Coruňa) Baskická periodická tabulka (Baskové - nejvýznamější menšina na úzrmí Španělska, projevují se u ní i snahy o odtržení od Španělska) Aragonie - Periodicka tabulka v aragonstine (Aragonie je provincie ve Spanelsku) Extremadura - Periodicka tabulka v extremadurstine (Extremadura je provincie ve Spanelsku) Asturie - Periodicka tabulka v asturstine (Asturie je provincie ve Spanelsku)