Vlajka Limburska - po kliknutí podrobnosti 04.04.2015 17:13:53
 
Limburgs periodiek systeem vaan elemente
Periodická tabulka v Limburštině (Limbursko - severovýchod Belgie a jihovýchod Nizozemí)
Periodic Table in Limburgish language
Kliknutím k tabulkám ve Valónštině
Kliknutím k tabulkám v nizozemštině tj. i vlánštině
1-Ia 2-IIa 3-IIIb 4-IVb 5-Vb 6-VIb 7-VIIb 8-VIII 9-VIII 10-VIII 11-Ib 12-IIb 13-IIIa 14-IVa 15-Va 16-VIa 17-VIIa 18-VIIIa
Haudio
Waoterstof 1
1.00794

Rozdílné názvy chemických prvků oproti nizozemštině zvýrazněny modře
Different names chemical elemants against Netherland language haven blue color.
audio

He
Helium 2
4.002602
Li
Lithium 3
6.941
Beaudio
Beryl 4
9.012182

Po kliknutí tabulky v hlavních jazycích užívaných v Belgii a Nizozemí - vlámštině (všechny názvy totožné z nizozemštinou) a valónštině

B
Boor 5
10.811
C
Koolstof 6
12.0107
N
Stikstof 7
14.0067
Oaudio
Zoerstof 8
15.9994
F
Fluor 9
18.9984032
Ne
Neon 10
20.1797
Na
Natrium 11
22.989770
Mg
Magnesium 12
24.3050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al
Aluminium 13
26.981538
Si
Silicium 14
28.0855
P
Fosfor 15
30.973761
S
Zwavel 16
32.065
Cl
Chloor 17
35.453
Ar
Argon 18
39.948
K
Kalium 19
39.0983
Ca
Calcium 20
40.078
Sc
Scandium 21
44.955910
Ti
Titanium 22
47.867
V
Vanadium 23
50.9415
Cr
Chroom 24
51.9961
Mn
Mangaan 25
54.938049
Feaudio
Iezer 26
55.845
Co
Kobalt 27
58.933200
Ni
Nikkel 28
58.6934
Cu
Koeper 29
63.546
Zn
Zink 30
65.409
Ga
Gallium 31
69.723
Ge
Germanium 32
72.64
As
Arsenicum 33
74.92160
Se
Selenium 34
78.96
Br
Broom 35
79.904
Kr
Krypton 36
83.798
Rb
Rubidium 37
85.4678
Sr
Strontium 38
87.62
Y
Yttrium 39
88.90585
Zr
Zirconium 40
91.224
Nb
Niobium 41
92.90638
Mo
Molybdeen 42
95.94
Tc
Technetium 43
[97.907216]
4.2 Mj
Ru
Ruthenium 44
101.07
Rh
Rhodium 45
102.90550
Pd
Palladium 46
106.42
Agaudio
Zölver 47
107.8682
Cd
Cadmium 48
112.411
In
Indium 49
114.818
Sn
Tin 50
118.710
Sb
Antimoon 51
121.760
Te
Telluur 52
127.60
I
Jodium 53
126.90447
Xe
Xenon 54
131.293
Cs
Caesium 55
132.90545
Ba
Barium 56
137.327
La
Lanthaan 57
138.9055
Hf
Hafnium 72
178.49
Ta
Tantalum 73
180.9479
W
Wolfraam 74
183.84
Re
Rhenium 75
186.207
Os
Osmium 76
190.23
Ir
Iridium 77
192.217
Pt
Platina 78
195.078
Au
Goud 79
196.96655
Hg
Kwik 80
200.59
Tl
Thallium 81
204.3833
Pbaudio
Loed 82
207.2
Bi
Bismut 83
208.98038
Po
Polonium 84
[208.982415]
102 j
At
Astaat 85
[209.987131]
8.1 u
Rn
Radon 86
[222.017570]
3.8235 d
Fr
Francium 87
[223.019731]
21.8 m
Ra
Radium 88
[226.025403]
1600 j
Ac
Actinium 89
[227.027747]
21.773 j
Rf
Rutherfordium 104
[261.1088]
65 s
Db
Dubnium 105
[262.1141]
34 s
Sg
Seaborgium 106
[266.1220]
21 s
Bh
Bohrium 107
[264.1247]
440 ms
Hs
Hassium 108
[277]
12 m
Mt
Meitnerium 109
[268.1388]
70 ms
110
Element-110 110
[281]
1.1 m
111
Element-111 111
[272.1535]
1.5 ms
112
Element-112 112
[285]
10 m
113
Element-113 113
[]
114
Element-114 114
[289]
21 s
115
Element-115 115
[]
116
Element-116 116
[]
117
Element-117 117
[]
118
Element-118 118
[]
Lanthaniden
 
Ce
Cerium 58
140.116
Pr
Praseodymium 59
140.90765
Nd
Neodymium 60
144.24
Pm
Promethium 61
[144.912743]
17.7 j
Sm
Samarium 62
150.36
Eu
Europium 63
151.964
Gd
Gadolinium 64
157.25
Tb
Terbium 65
158.92534
Dy
Dysprosium 66
162.500
Ho
Holmium 67
164.93032
Er
Erbium 68
167.259
Tm
Thulium 69
168.93421
Yb
Ytterbium 70
173.04
Lu
Lutetium 71
174.967
Actiniden
 
Th
Thorium 90
232.0381
1.405 Mj
Pa
Protactinium 91
231.03588
32760 j
U
Uranium 92
238.02891
4.468 Gj
Np
Neptunium 93
[237.048167]
2.144 Mj
Pu
Plutonium 94
[244.064198]
80.8 Mj
Am
Americium 95
[243.061373]
7370 j
Cm
Curium 96
[247.070347]
15.6 Mj
Bk
Berkelium 97
[247.070299]
1380 j
Cf
Californium 98
[251.079580]
898 j
Es
Einsteinium 99
[252.08297]
471.7 d
Fm
Fermium 100
[257.095099]
100.5 d
Md
Mendelevium 101
[258.0984]
51.5 d
No
Nobelium 102
[259.1010]
58 m
Lr
Lawrencium 103
[262.1097]
3.6 u

V letech 1355-1406 bylo součástí Lucemburska navíc i Brabantsko (dnes jih Nizozemí a území kolem Bruselu, hlavního města Belgie, sídla NATO a Evropské unie) a Limbursko (dnes severovýchod Belgie a jihovýchod Nizozemí v okolí města Maastricht, kde byla podepsána jedna z významných dohod o vzniku Evropské unie). V této době mělo Lucembursko největší územní rozlohu.

K ztrátě Lucemburska Českému státu došlo až v roce 1443, v souvislosti s vymřením rodu Lucemburků. Tehdy koupil Lucembursko od vnučky Karla IV. Elišky Zhořelecké burgundský vévoda Filip Dobrotivý. V roce 1477 se Lucembursko i s dalšími zeměmi (dnešní východní Francií, západem Německa, Belgií a Nizozemím) stalo majetkem Habsburků v rámci burgundského dědictví. Současně s tímto ziskem přešlo na Habsburky vyznamenání po burgundském vévodovi a to Řád zlatého rouna, který byl až do roku 1918 nejvyšším vyznamenáním Habsburské monarchie.

Znovu mělo společnou historii Lucembursko s námi od roku 1526, kdy se české země staly součástí Habsburské monarchie do roku 1555, kdy se Lucembursko stalo součástí Španělska, z důvodu že došlo k rozdělení Habsburků na španělskou a rakouskou větev.

V roce 1659 Pyrenejským mírem získává Francie jihozápad Lucemburska, konkrétně území okolo Montmédy, a jihovýchod Lucemburska, konkrétně území okolo Thionville. V lucemburské historii se této územní ztrátě jižních lucemburských území říká první dělení Lucemburska.

V roce 1684 dobyla francouzská armáda pod vedením maršála de Crequi město a pevnost Luxembourg. V letech 1684-1698 je celé Lucembursko součástí Francie. V té době významný stavitel fortifikačního umění Vauban přestavěl město a pevnost Luxembourg na svou dobu v mohutný a promyšlený fortifikační pevnostní systém. Pro svůj strategický význam se městu Luxembourg začalo v té době říkat Gibraltar severu. V roce 1698, v souladu s mírovou dohodou z Ryswik z roku 1697, francouzský král Ludvík XIV. vrátil Lucembursko Španělsku.

Zase mělo Lucembursko společnou historii s českými zeměmi od roku 1715, kdy ve Španělsku vymřeli Habsburkové. Tehdy se stalo spolu s Španělským (poté přejmenováno na Rakouským) Nizozemím (dnešní Belgie) součástí habsburské monarchie. Mnoho Čechů a Lucemburčanů v této době spolu bojovalo pod Habsburským praporem proti společným nepřátelům, ať to byla Francie, muslimské Turecko či někdo jiný.

V roce 1795 bylo Lucembursko i Rakouské Nizozemí okupováno Francií. Lucembursko bylo v letech 1795-1815 součástí Francie a město Luxembourg se stalo centrem departmentu Forets. V roce 1798 vypuklo v Lucembursku povstání, tzv. Kloppelkrieg, proti francouzské nadvládě.

Dne 09.06.1815 bylo Lucembursko Vídeňským kongresem obnoveno a povýšeno na velkovévodství. Obnovené Lucembursko bylo v rozsahu dnešního Lucemburska a dnešní belgické provincie Luxembourg, tj. již bez svého východního pohraničí, území na východ a sever od řeky Mosel, které před oddělením od Lucemburska tvořilo cca jeho 1/3 území a připadlo Prusku (dnes území hlavně v Německu a zbytek je v Belgii - část oblasti Eupen-Malmedy - belgický územní zisk od Německa v roce 1919) a bez svého územně velice nepatrného západního pohraničí, které se stalo přímo součástí (dnes Belgie) Spojeného Nizozemského království, které vzniklo v roce 1815 spojením dnešního Nizozemí a Belgie. V lucemburské historii oddělení těchto pohraničí se nazývá druhé dělení Lucemburska.

V letech 1815-1890 bylo Lucembursko v personální unii s Nizozemím, pod nadvládou jeho dynastie Orange-Nassau, konkrétně nizozemských králů a lucemburských velkovévodů Viléma I. (vládl v letech 1815-1840), Viléma II. (vládl v letech 1840-1849) a Viléma III. (vládl v letech 1849-1890).

Již 8. ledna 1817 byla nizozemským králem a lucemburským velkovévodou Vilém I. založena dodnes existující samostatná lucemburská armáda (les miliciens luxembourgeois), která se významnou měrou zasloužila za udržení existence Lucemburska v následujících letech.

V roce 1830 se od Spojeného Nizozemského království odtrhla Belgie za Belgické revoluce, která proběhla ve dnech 25.08.1830-20.12.1830. Toto bylo provázeno boji mezi Nizozemím a Belgií. Londýnským protokolem ze dne 26.6.1831 bylo nezávislé království Belgie mezinárodně uznáno. Teprve v roce 1833 uzavřelo Nizozemí s Belgií příměří. Přesto až do roku 1839 probíhaly dál boje mezi Belgií a Nizozemím o Lucembursko a Limbursko. V roce 1839 uznal definitivně Belgii nizozemský král a lucemburský velkovévoda Vilém I., mimo jiné za podmínky že si udrží vliv v Lucembursku.

Tyto boje mezi Nizozemím a Belgií skončily rozdělením vévodství Limburska v roce 1839, kdy jeho západní a jižní část, vše o rozloze 2.422 km2, připadla a byla přímo hned integrována do Belgie. Belgie v této získané časti zřídila svou stejnojmennou dnešní provincii Limburg s centrem ve městě Hasselt.

Východní a severní část Limburska, vše o rozloze 2.209 km2, připadla nizozemskému králi a byla v letech 1839-1866 samostatným vévodstvím Limbursko. Jeho vévodou byl nizozemský král a bylo v těchto letech 1839-1866 členem Německého spolku. V roce 1866 vévodství Limburg zaniklo a stalo se přímou integrální součástí Nizozemí a na jeho území vytvořilo Nizozemí svou dnešní stejnojmennou provincii Limburg s centrem ve městě Maastricht.

Podobně, jako Limbursko v roce 1839, bylo rozděleno Lucembursko.


PERIODIC TABLE FROM THE WORLD Go home