Hlavní rozdíly mezi indonéskými, malajsijskými , sundánskými a javánskými názvy některých prvků
    Indonéské názvy Malajsijské názvy Sundánské názvy Javánské názvy
    Susunan Berkala Jadual Berkala Tabel periodik Baku Tabel périodik
    Indoneske nazvoslovi  - kliknutím k tabulkám v indonestine Malajsijske nazvoslovi  - kliknutím k tabulkám v malajstine Sundánské názvoslovi  - kliknutím k tabulce v sundštině Sundánské názvoslovi  - kliknutím k tabulce v sundštině
09. F fluor florin florin fluorin
15. P fosfor fosforus fosfor fosforus
16. S belerang sulfur walirang welirang
17. Cl khlor klorin klorin klorin
24. Cr khrom kromium kromium kromium
26. Fe besi besi beusi wesi
29. Cu tembaga kuprum tambaga tembaga
30. Zn senk zink séng sèng
33. As arsen arsenik arsén arsenik
35. Br brom bromin bromin bromin
38. Sr stronsium strontium stronsium stronsium
39. Y itrium yttrium itrium itrium
43. Tc teknesium teknetium téhnetium teknesium
47. Ag perak argentum pérak pérak
50. Sn timah timah tin timah
51. Sb antimon antimoni antimony antimon
53. I yod iodin iodin yodium
54. Xe ksenon xenon xenon ksenon
70. Yb iterbium ytterbium ytterbium iterbium
71. Lu lutesium lutetium lutetium lutesium
74. W wolfram tungsten tungsten wolfram
78. Pt platina platinum platinum platina
80. Hg raksa merkuri raksa raksa
82. Pb timbal plumbum timbal timbal
78. Pt platina platinum platinum platina

 


JAZYK

Většina z více než 600 jazyků, které je možné v Indonésii nalézt spadá do rodiny austronéských jazyků, dříve označovaných jako malajsko-polynéské. Tato skupina zahrnuje jazykovou oblast od Madagaskaru po Velikonoční ostrovy. Zbytek indonéských jazyků je možné zařadit do skupiny jazyků papuánských (západní Papua, Timor, Halmahera).

 

Procentuelně nejvíce obyvatel hovoří javánsky (70 milionů), sundánsky (25 mil.), malajsky (10 mil.), maduresky (9 mil.), Minangkabau (7,5 mil.), atd. Zhruba 2 miliony obyvatel hovoří čínsky.

Nejdůležitějším kulturním znakem druhé poloviny 20. století je používání oficiálního státního jazyka – Bahasa Indonesia. Malajština, ze které je Bahasa Indonesia odvozen, byla po staletí používána jako univerzální jazyk. V roce 1928 byla indonéština ustanovena jako národní jazyk a během boje o nezávislost se stala symbolem národní jednoty. Indonésky hovořilo více než 90 % domácností v Jakartě, ovšem na venkově to bylo pouze 10 – 15 %, v javánských oblastech dokonce jen 1 – 5 %. Celostátně používá indonéštinu jako svůj první jazyk nějakých 6,7 milionů obyvatel a jako druhý jazyk více než 100 milionů obyvatel. Dnes je úředním jazykem pro styk s úřady, média, školy, v mnoha odlehlých oblastech slouží ke komunikaci mezi čínskými obchodníky a nečínskými obyvateli.

Podobnosti mezi austronéskými jazyky:

JAZYK OBLAST DVĚ RYBA
Bahasa Indonesia Indonésie dua ikan
Javánsky stř. a vých. Jáva loro, Kalih iwak
Balijsky Bali dua, Kalih mina, ulam
Sundánsky záp. Jáva duwe lauk, ikan
Madurésky Madura, sev. Jáva dua juko
Sawu Malé Sundy due nadu'u
Toraja stř. Sulawesi dua bale
Acenežsky sev. Sumatra duwa eungkôt
Tetun vých. Timor rua ikan
Tagalog Filipíny dalawa isda
Hiligaynon Filipíny duha isda
Maori Nový Zéland rua ika
Fidži Fidži rua ika
Hawai Havaj lua i'a
Malagasy Madagaskar roa tsondro
Rapanui Velikonoční ostr. rua ika

Výslovnost Bahasa Indonesia:
J(dž – Jakarta), C(č – Aceh), Y(j-Surabaya), ny(ň – nyonya), h na konci slova se nevyslovuje.

Základní slovníček včetně výslovnosti najdete ZDE.

 

ETNICKÉ SKUPINY

Západní ostrovy

Různé etnické skupiny v oblasti západních ostrovů (Velké Sundy) je možné rozdělit do dvou skupin – vnitrozemské pěstitele rýže mokrou cestou, pobřežní obyvatele a kmenové skupiny.

Vnitrozemští pěstitelé rýže mokrou cestou byli původně hinduistické víry a dnes tvoří jejich potomci 2/3 celkové populace. Patří k nim Javánci, Sundánci, Maduřané, Balijci.

Muslimští obyvatelé pobřeží jsou velmi heterogenní a tvoří je především Malajci a Makasarenci a Buginové z jižního Sulawesi.

Kmenové skupiny pocházejí z vnitrozemí oblastí nevhodných pro mokré pěstování rýže. Způsob jejich zemědělství je slash and burn. Dodnes představují spíše malé, izolované skupiny. Do této skupiny patří především Torajové a Dajakové.

Mimo hlavní kulturní skupiny existují další hlavní etnické skupiny jako Batakové a Minangkabao na Sumatře nebo Minahasa na severním Sulawesi.

 

Východní ostrovy

Východní ostrovy (Malé Sundy) jsou charakterizovány tradičním kulturním dělením melanéského etnika na pobřežní (beach) a vnitrozemské (bush). Toto dělení je dobře patrné na Molukách, ačkoliv zde je rovněž patrný vliv západních ostrovů. Typičtí představitelé pobřežního etnika jsou Ambonézané, žíjící na ostrově Ambon a pobřežích okolních ostrovů (Ceram).

Za vnitrozemskou skupinu je možné považovat na Molukách např. Alfuřany, byť někteří byli donuceni k životu na pobřeží. Na rozdíl od klasických pobřežních etnik se ale nevěnují rybolovu.

Obyvatelé Západní Papui, Papuánci, vykazují mnohem silnější rozdíly mezi pobřežními a vnitrozemskými obyvateli. Obyvatelé pobřeží vykazují znaky míšení s ostatními melanéskými obyvateli Nové Guineje i s ostatními indonéskými etniky.

Naproti tomu dlouho izolované skupiny horských kmenů mají zcela odlišnou kulturu, jazyk, historii.

 

Hlavní etnika

JÁVA
Javánci Obyvatelé střední a východní Jávy. Složitý způsob sociální hierarchie. Mimo Indonésii žijí v Holandsku, Madagaskaru, Karibii
Sundánci Západní třetina ostrova Jáva
Betavijci Od 19. století označení pro obyvatele Jakarty a pro míšence.
Badui Zvláštní socio-náboženská skupina obývající v uzavřených oblastech záp. Jávy. Rozdělena na tzv. vnější a vnitřní.
Maduřané Obyvatelé ostrova sev. od Jávy.
Tenggeři Obyvatelé horských oblastí v okolí sopky Bromo. Vyznáním Hinduisté.

Osingové

Obyvatelé vých. a sev. vých. pobřeží vých. Jávy. Jsou příbuzní východním Javáncům, ovšem mají vlastní písmo.
 
SUMATRA
Ačežané Pobřežní oblasti nejsevernější části Sumatry.
Gayo Hornaté vnitrozemí provincie Aceh, centrum - Takengon.
Batakové Společné označení pro několik etnických skupin severní Sumatry, záp. a j. od Medanu. Hlavní skupiny - Toba Batak (jezero Toba) a Karo Batak (Berastagi). Křesťané a muslimové.
Minangkabauci Etnikum záp. Sumatry - Bukittinggi a Padang. Matriarchát.
Malajci Obyvatelé porřeří a celé jižní části ostrova Sumatra.
Mentawai Obyvatelé několika ostrovů u záp. pobřeží Sumatry.
 

BALI

Balijci Obyvatelé ostrova Bali, Hinduisté.
Bali Aga Původní obyvatelé ostrova.
 
SULAWESI
Buginézané JV ostrova Sulawesi. Cikáni Indonésie, často migrující do jiných oblastí, vynikající mořeplavci a stavitelé lodí. Jejich lodě, pinasy, dodnes brázdí vody indonéských moří.
Makassařané J a JZ cíp ostrova Sulawesi, kolem správního střediska Makassar (dříve Ujung Pandang).
Menadonesané SV Sulawesi, Minahasa, Manado.
Toraja J Sulawesi. Mimořádně zajímavé pohřební obřady.
 
KALIMANTAN
Dajakové (land Dayak) Z a JZ Kalimantan, obávaní lovci lebek.
Iban (sea Dayak) Celý Kalimantan.
Ngaju Z a JZ Kalimantan
 
MALÉ SUNDY
Ngada J Flores. Animisté, zajímavé rituály, architektura
Sumbánci V Sumba. Ikaty, architektura, rituály nového roku
Tetun V Timor. Jazyk Tetun jeden z hlavních ostrovů oblasti s indonéštinou a portugalštinou.
Manggarai Z třetina Floresu
 
MOLUKY
Huaulu centrální Moluky, ostr. Seram. Animistické rituály.
Naulu Seram.
 
ZÁPADNÍ PAPUA
Asmat Stř. a J Nová Guinea, pobřeží, dřevořezby
Dani údolí Baliem a okolí
Korowai J pobřeží

PERIODIC TABLE FROM THE WORLD Go home