1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Udmurt Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v udmurtštině

 
   
Udmurt  Udmurt Udmurtsko je soucasti Ruska
    N
азот
O
кислород
   
        P
фосфор
     
  Ca
кальций
        Mn
марганец
Fe
корт
Co
кобальт
Ni
никель
Cu
ыргон
Zn
цинк
        Br
бром
 
                    Ag
азвесь
    Sn
узвесь
    I
йод
 
                  _ Au
зарни
    Pb
сьќд_узвесь
       
   

[Udmurtsko-Ruský slovník (xls)] [odkaz]


01.03.2008 16:00:26 code: unicode -UTF 8

Udmurtia

UDMURTSKO

Oficiální názvy státu Udmurtská republika, Udmurt respublika, Udmurtskaja respublika
Zřízení republika v rámci Ruské federace
Hlavní město Iževsk 650 tis.
Rozloha 42 100 km2
Počet obyvatel 1 628 000 - 1995
Jazyk udmurtština, ruština, tatarština
Kontinent Evropa

UDMURTSKO

Republika na východě evropské části Ruska. Oblast osídlenou ugrofinskými kmeny Udmurtů (odtud název) byla od 13. století součástí mongolského panství, Zlaté hordy, resp. Kazaňského chanátu po jejím rozpadu. Rusko připojilo Udmurtsko roku 1552 spolu s dobytým chanátem. Po ruské revoluci byla oblast Udmurtska zasažena v letech 1918-1920 občanskou válkou a po vítězství sovětské moci zde byla roku 1920 vytvořena Votská AO v rámci RSFSR (Votové, Voťjaci = starší název pro Udmurty), která byla roku 1936 přeměněna na Udmurtskou ASSR. V souvislosti s rozkladem SSSR vyhlásila republika roku 1990 deklaraci o státní svrchovanosti, nicméně republika zůstala autonomní součástí Ruské federace. Roku 1991 byl změněn název na současný. V roce 1995 podepsala Udmurtská republika kompetenční smlouvu s Ruskem. Nadopoloviční většinu obyvatel republiky dnes tvoří Rusové (59 %), samotní Udmurti necelou třetinu (31 %), dále tu žijí Tataři (7 %), Ukrajinci, Marijci, Mordvini, Baškiři aj. Věřící se hlásí k pravoslaví, část Udmurtů k šamanismu.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku