[Click for Karakalpak Table in cyrillic] PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku Periodická tabulka  v UZBEČTINĚ (foto) - dodal pan Svatopluk Opela z našeho zastupitelského úřadu v Taškentu Uzbecká tabulka latinkou, která se stala oficiálním písmem

PT_cyrillic Ximiyalıq elementlerdiń periodlıq sisteması click to Uzbek Periodic table
IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
H
Vodorod

Karakalpak Periodic Table in Latin script Periodická tabulka v karakalpačtině latinkou

H
Geliy
Li
Litiy
Be
Berilliy
Latinkou se karakalpačtina psala v letech 1928-1940 (předtím arabským a perským písmem). Poté cyrillicí. Od roku 1991 opět latinkou. Od roku 2016 s posledními úpravami (čárky přímo nad některými písmeny) ve kterých je uvedena i tato tabulka. B
Bor
C
Uglerod
N
Azot
O
Kislorod
F
Ftor
N
Neon
Na
Natriy
Mg
Magniy
Al
Alyuminiy
Si
Kremniy
P
Fosfor
S
Kúkirt
Cl
Xlor
Ar
Argon
K
Kaliy
Ca
Kalciy
Sc
Skandiy
Ti
Titan
V
Vanadiy
Cr
Xrom
Mn
Marganec
Fe
Temir
Co
Kobalt
Ni
Nikel
Cu
M
ıs
Zn
Cink
Ga
Galliy
Ge
Germaniy
As
Mıshyak
Se
Selen
Br
Brom
Kr
Kripton
Rb
Rubidiy
Sr
Stronciy
Y
Ittriy
Zr
Cirkoniy
Nb
Niobiy
Mo
Molibden
Tc
Texneciy
Ru
Ruteniy
Rh
Rodiy
Pd
Palladiy
Ag
G
úmis
Cd
Kadmiy
In
Indiy
Sn
Qalayı
Sb
Surma
Te
Tellur
I
Yod
Xe
Ksenon
Cs
Ceziy
Ba
Bariy
La
Lantan
Hf
Gafniy
Ta
Tantal
W
Volfram
Re
Reniy
Os
Osmiy
Ir
Iridiy
Pt
Platina
Au
A
ltın
Hg
S
ınap
Tl
Talliy
Pb
Qorǵasın
Bi
Vismut
Po
Poloniy
At
Astat
Rn
Radon
Fr
Franciy
Ra
Radiy
Ac
Aktiniy
Rf
Rezerfordiy
Db
Dubniy
Sb
Siborgiy
Bh
Boriy
Hs
Hassiy
Mt
Meytneriy
Ds
Darmshtadtiy
Rg
Rentgeniy

[Click for Karakalpak Table in cyrillic] 09.05.2020 13:22:54 code: Unicode UTF 8

Ce
Ceriy
Pr
Prazeodim
Nd
Neodim
Pm
Prometiy
Sm
Samariy
Eu
Evropiy
Gd
Gadoliniy
Tb
Terbiy
Dy
Disproziy
Ho
Golmiy
Er
Erbiy
Tm
Tuliy
Y
Itterbiy
Lu
Lyuteciy
Th
Toriy
Pa
Protaktiniy
U
Uran
Np
Neptuniy
Pu
Plutoniy
Am
Americiy
Cm
Kyuriy
Bk
Berkliy
Cf
Kaliforniy
Es
Eynshteyniy
Fm
Fermiy
Md
Mendeleviy
No
Nobeliy
Lr
Lourensiy
book book book book book book

PT_cyrillic Ximiyalıq elementlerdiń periodlıq sisteması (latin 2016 - ...)
Elementlerdin' periodlıq sisteması' (latin 2009 - 2015)
Elementlerdin' periodlıq sisteması' (latin 1991 - 2008)
Elementlerdiŋ periodlьq sistemasь (latin 1928 - 1940)
click to Uzbek Periodic table
IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
H
Vodorod

Karakalpak Periodic Table in Latin script Periodická tabulka v karakalpačtině latinkou
Difference names chemical elements in Latin 1928-1940 writen red colour

H
Geliy
Gelij
Li
Litiy
Litij
Be
Berilliy
Berillij
click to Uzbek Periodic table Latinkou se karakalpačtina psala v letech 1928-1940. V roce 1991 se opět zavedla. V praxi však obtížně. Jejím propagátorem je profesor fyziky Bakhtiyar Abdikamalov z Karakalpatské státní univerzity. Během dalších let byli provedeny v latince další úpravy.
[Click for Karakalpak Table in cyrillic]
Bakhtiyar Abdikamalov - Karakalpak State Universitity
B
Bor
C
Uglerod
N
Azot
O
Kislorod
F
Ftor
N
Neon
Na
Natriy
Natrij
Mg
Magniy
Magnij
Al
Alyuminiy
Aljuminij
Si
Kremniy
Kremnij
P
Fosfor
S
Kúkirt
Ku'kirt
Kykirt
Cl
Xlor
Ar
Argon
K
Kaliy
Kalij
Ca
Kalciy
Kaltsiy
Kaltsij
Sc
Skandiy
Skandij
Ti
Titan
V
Vanadiy
Vanadij
Cr
Xrom
Mn
Marganec
Marganets
Fe
Temir
Co
Kobalt
Ni
Nikel
Cu
Mıs
Mı's
Mьs
Zn
Cink
Tsink
Ga
Galliy
Gallij
Ge
Germaniy
Germanij
As
Mıshyak
Mьşjak
Se
Selen
Br
Brom
Kr
Kripton
Rb
Rubidiy
Rubidij
Sr
Stronciy
Strontsiy
Strontsij
Y
Ittriy
Ittrij
Zr
Cirkoniy
Tsirkoniy
Tsirkonij
Nb
Niobiy
Niobij
Mo
Molibden
Tc
Texneciy
Texnetsiy
Texnetsij
Ru
Ruteniy
Rutenij
Rh
Rodiy
Rodij
Pd
Palladiy
Palladij
Ag
Gúmis
Gu'mis
Gymis
Cd
Kadmiy
Kadmij
In
Indiy
Indij
Sn
Qalayı
Qalayı'
Qalajь
Sb
Surma
Te
Tellur
I
Yod
Jod
Xe
Ksenon
Cs
Ceziy
Tseziy
Tsezij
Ba
Bariy
Barij
La
Lantan
Hf
Gafniy
Gafnij
Ta
Tantal
W
Volfram
Re
Reniy
Renij
Os
Osmiy
Osmij
Ir
Iridiy
Iridij
Pt
Platina
Au
Altın
Altı'n
Altьn
Hg
Sınap
Sı'nap
Sьnap
Tl
Talliy
Tallij
Pb
Qorǵasın
Qorg'ası'n
Qorƣasьn
Bi
Vismut
Po
Poloniy
Polonij
At
Astat
Rn
Radon
Fr
Franciy
Frantsiy
Frantsij
Ra
Radiy
Radij
Ac
Aktiniy
Aktinij
Rf
Rezerfordiy
Rezerfordij
Db
Dubniy
Dubnij
Sb
Siborgiy
Siborgij
Bh
Boriy
Borij
Hs
Hassiy
Hassij
Mt
Meytneriy
Mejtnerij
Ds
Darmshtadtiy
Darmştadtij
Rg
Rentgeniy
Rentgenij

[Click for Karakalpak Table in cyrillic] 09.05.2020 13:22:54 code: Unicode UTF 8

Ce
Ceriy
Tseriy
Tserij
Pr
Prazeodim
Nd
Neodim
Pm
Prometiy
Prometij
Sm
Samariy
Samarij
Eu
Evropiy
Evropij
Gd
Gadoliniy
Gadolinij
Tb
Terbiy
Terbij
Dy
Disproziy
Disprozij
Ho
Golmiy
Golmij
Er
Erbiy
Erbij
Tm
Tuliy
Tulij
Y
Itterbiy
Itterbij
Lu
Lyuteciy
Lyutetsiy
Lyutetsij
Th
Toriy
Torij
Pa
Protaktiniy
Protaktinij
U
Uran
Np
Neptuniy
Neptunij
Pu
Plutoniy
Plutonij
Am
Americiy
Ameritsiy
Ameritsij
Cm
Kyuriy
Kjurij
Bk
Berkliy
Berklij
Cf
Kaliforniy
Kalifornij
Es
Eynshteyniy
Ejnştejnij
Fm
Fermiy
Fermij
Md
Mendeleviy
Mendelevij
No
Nobeliy
Nobelij
Lr
Lourensiy
Lourensij

Kara-kalpak writing system


Karakalpačtina sa do roku 1928 písala perzským písmom. Upravenou latinkou sa písala od roku 1928 do roku 1940, kedy bola povinne zavedená cyrilika pre všetky jazyky na území bývalého Sovietskeho zväzu. Po nezávislosti Uzbekistanu v roku 1991 boli snahy o návrat k latinke. Zatiaľčo uzbečtina sa dnes píše prevažne latinkou, opätovné zavedenie latinky pre karakalpačtinu v Karakalpacku je veľmi pomalé.

Karakalpak was written in the Arabic alphabet and in Persian until 1928, in the Latin alphabet (with additional characters) from 1928 to 1940, after which the Cyrillic alphabet was introduced. Following Uzbek independence in 1991 the decision was made to drop Cyrillic and to revert to the Latin alphabet. Whilst the use of Latin script is now widespread in Tashkent, its introduction into Karakalpakstan remains gradual. The Cyrillic and Latin alphabets are shown below with their equivalent representations in the IPA. Cyrillic letters with no representation in the Latin alphabet are marked with asterisks.

Cyrillic text Latin text

Karakalpak State Universitity

Odborný fyzikálně chemický text latinkou: MOLEKULALI'Q FIZIKA


09.05.2020 13:22:54 code: unicode -UTF 8

KARAKALPACKO je na uzemi Uzbekistanu

KARAKALPACKO

Oficiální názvy státu (Republika) Karakalpakstán, Karakalpakstan (Respublikasy)
Zřízení (svrchovaná) republika v rámci Uzbekistánu
Hlavní město Nukus
Rozloha 164 900 km2
Počet obyvatel 1 270 000 - 1991
Jazyk karakalpačtina, uzbečtina, kazaština, ruština
Kontinent Asie

KARAKALPACKO

Území v západním Uzbekistánu u Aralského jezera nazvané podle kočovného etnika Karakalpaků (doslova Černé čepice - podle typické pokrývky hlavy), kteří byli v oblasti usídleni chívským chánem počátkem 19. století. Roku 1873 byla pravobřežní část Amudarje připojena přímo k Rusku, levobřežní část zůstala součástí chanátu Chíva, jenž byl ruským protektorátem, až do roku 1920. Po ruské revoluci byla pravobřežní oblast začleněna do Turkestánské ASSR, levobřežní část se po likvidaci chanátu se stala součástí Chorezmské lidové sovětské republiky. V roce 1925 bylo obě části spojeny v Karakalpackou AO, která se roku 1925 stala součástí Kazašské ASSR (v rámci RSFSR), roku 1930 byla začleněna přímo do RSFSR. Roku 1932 byla reorganizována v Karakalpackou ASSR, která byla v souvislosti s územní reorganizací zařazena roku 1936 do Uzbecké SSR. V souvislosti s rozkladem SSSR vydala republika roku 1990 deklaraci o svrchovanosti a vyhlásila se Karakalpackou sovětskou republikou v rámci SSSR. Roku 1992 byl název změněn na současný a oblast se stala autonomní oblastí Uzbekistánu; základním problémem oblasti je vysychání Aralského jezera, které postihlo značnou část obyvatelstva republiky a hrozí skutečnou ekologickou katastrofou. Obyvatelstvo tvoří Karakalpakové (28 %), Uzbekové (27 %), Kazaši (24 %) a minority Rusů, Ukrajinců, Tatarů, Turkmenů aj. Věřící se hlásí vesměs k sunnitskému islámu.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku