Periodická tabulka v esperantu Ido - Periodická tabulka v tomto jazyku (rozdíly proti esperantu u C, N, Ag) Novial - Periodická tabulka v jazyku Novial Interlingua - Periodická tabulka v umelem jazyku Interlingua Interlingue-Occidental Periodic Table Lojban - umělý jazyk - periodická tabulka - jejím tvůrcem je pan Veivo Jilma (názzev prvku v jazyku Lojban je uveden vždy pod latinským názvem) Volapuk - první světově rozšířený umělý jazyk - periodická tabulka Euransi  - Periodická tabulka v umelem jazyku euransi Periodická tabulka v záhadném umělém jazyku z univerzity Miami Beach na Floridě, pod jejiž vlajkou je umístěna Sasxsek  - Periodická tabulka v umelem jazyku sasxsek (author Dana Nutter) Názvy chemických prvků v jazycíc elfů Slovio  - Periodická tabulka v umelem jazyku slovio Novoslovianski Periodic tabel Slovianski  - Periodická tabulka v umelem jazyku slovianski - autor  Jan van Steenbergen Wenedyk  - Periodická tabulka v umelem jazyku wenedyk - autor  Jan van Steenbergen Brithenig  - Periodická tabulka v umelem jazyku brithenig Lingua Franca Nova Periodic Table Romanico Periodic Table Solresol Periodic Table


Solresol

Solresol flag

18.05.2013 17:37:30 code: Unicode (UTF8)
Solresol Periodic Table
Periodická tabulka v solresolštině

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

 

 
 
   

[Solresol Translator]

           
               
              Fe
lareremi

lrrm
6223
    Cu
larerela

lrrl
6226
             
                    Ag
lafasolfa

lfsof
6454
    Sn
lamimido

lmmd
6331
       
                    Au
lafasolre

lfsor
6452
Hg
lamimila

lmml
6336
  Pb
lamimisol

lmmso
6335
       
         

Solresol Solresol (v solresolu jazyk) je plánový jazyk, který vytvořil francouzský hudebník François Sudre. Sudre se svému jazyku věnoval po celý svůj život a získal za něj i uznání ve vědeckých kruzích. Solresol byl postupně zatlačen do pozadí ve stínu úspěšnějších plánových jazyků jako jsou Volapük nebo Esperanto.

Solresol má jen sedm základních fonémů, ze kterých jsou slova složena. Každé slovo navíc sestává z jedné až pěti slabik. Význam slova také ovlivňuje přízvuk na konkrétní slabiku nebo prodloužení některé slabiky. Jazyk je možné vyjadřovat slovy, hudbou, písmem i gesty rukou. Mluvená i písemná interpretace je možná pomocí solmizačních slabik, ale k samotnému zápisu lze použít také jiné způsoby - např. sedm čísel nebo i sedm barev duhy. Hudební interpretace používá sedm not téže oktávy. Při zápisu solresolu latinkou se používají dva způsoby. Buď se solmizační slabiky zapisují celé nebo jen jejich začáteční písmena, kromě slabiky sol, kterou je třeba odlišit od slabiky si. Solresol se tak může psát také jako sorso.

Solresol was invented by François Sudre (1787-1864). He started working on it in 1817 and work on it continued until 1866. Sudre hoped Solresol would be used to facilitate international communication and deliberately made the language very simple, so it would be easy to learn, and unlike any natural language to avoid giving an advantage to any particular group of people...more


PERIODIC TABLE FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranu