Jerriais -  periodicka tabulka v jazyku jerriais (pouzivany na ostrove Jersey, ktery je soucasti Velke Britanie) Guernsey -  periodicka tabulka v jazyku Dgernésiais (pouzivany na ostrove Guernsey, ktery je soucasti Velke Britanie) Sark -  periodicka tabulka v Sarkske francoustine (pouzivany na ostrove Sark, ktery je soucasti Normanskych ostrovu nalezicich Velke Britanie) francie.jpg Periodické tabulky v anglictine Scots . periodická tabulka ve skotstine (autor: Sandy Fleming ) Wales . periodická tabulka ve welštine Skotsko  . periodická tabulka ve skotské galštine Irské periodické tabulky Cornish - korntština - kornská periodická tabulka (Kernow - menšina žijící predevším na území jižní Anglie - o jazyku:http://www.kernewek.currantbun.com/) Manstina - Manx Gaelic -  Periodicka tabulka v manstine (pouzivany na osrove Man - soucast Velke Britanie)

Serkyee flag 05.04.2019 17:45:38 code:West Europe - kodovani: zapadni Evropa
Periodická tabulka chemických prvku v sarkštine (sarkské francouštine)

Periodic Table of the chemical Elements in Sarkese [Sark-French] (Lé Sčrtchais)

Click for Periodic Table in English
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
Hydrogčne
  He
Hellium
Li
Lithium
Be
Bčryllium
  klik k tabulce v jerseyštine  
 

rozdíl u C, Fe a Sn zvýraznen

 
B
Boron
C
Kyerbő
N
Nitrogčne
O
Oxygčne
F
Flouor
Ne
Néon
Na
Sôdgium
Mg
Magnésium
Al
Aluminium
Si
Silicon
P
Phosphore
S
Soufre
Cl
Chlor
Ar
Argon
K
Potassium
Ca
Calcium
Sc
Scandgium
Ti
Titanium
V
Vanadgium
Cr
Chrome
Mn
Mangančse
Fe
Fer
Co
Cobalt
Ni
Nickel
Cu
Rouoge.Tchuîvre
Zn
Zîn......
Ga
Gallium
Ge
Gčrmanium
As
Arsénic
Se
Sélénium
Br
Brome
Kr
Krypton
Rb
Rubidgium
Sr
Strontchium
Y
Yttrium
Zr
Zirconium
Nb
Niobium
Mo
Molybdčne
Tc
Technétium
Ru
Ruthénium
Rh
Rhodgium
Pd
Palladgium
Ag
Argent
Cd
Cadmium
In
Îndgium
Sn
Blianc - fer
Sb
Antimouaine
Te
Tellurium
I
Iode
Xe
Xénon
Cs
Caesium
Ba
Barium
La
Lanthanum
Hf
Hafnium
Ta
Tantalum
W
Tungstčne
Re
Rhénium
Os
Osmium
Ir
Iridgium
Pt
Pliatinne
Au
Or
Hg
Vif-argent
Tl
Thallium
Pb
Pliomb
Bi
Bismuth
Po
Polonnium
At
Astatinne
Rn
Radon
Fr
Francium
Ra
Radgium
Ra
Actinium
Rf
Rutherfordgium
Db
Dubnium
Sg
Seaborgium
Bh
Bohrium
Hs
Hassium
Mt
Meitnerium
Ce
Cérium
Pr
Praséodymium
Nd
Néodymium
Pm
Prométhium
Sm
Samarium
Eu
Űropium
Gd
Gadolinium
Tb
T
črbium
Dy
Dyspr
osium
Ho
Holmium
Er
Črbium
Tm
Thullium
Yb
Ytt
črbium
Lu
Lutétium
Th
Thori
um
Pa
Protactini
um
U
Urani
um
Np
Nepteuni
um
Pu
Pliutoni
um
Am
Améthicium
Cm
Curi
um
Bk
Bčrkelli
um
Cf
Califourni
um
Es
Einsteini
um
Fm
Fčrmi
um
Md
Mendélévi
um
No
Nobelli
um
Lr
Lawrenci
um

Sarkcina (Sercquiais, po anglicky Sarkese) alebo sarkská francúzština je normanským dialektom normanského ostrova Sark (Sčr).
Sarkcina má v skutocnosti pôvod v jerseyctine zo 16. storocia používanej osadníkmi, ktorí prišli práve z ostrova Jersey, ktorí sa usadili na v tom case neobývanom ostrove Sark. Ich jazyk bol však ovplyvnený aj guersneyctinou, ktorou sa rozprávalo na ostrove Guernsey. Týmto jazykom (dialektom) stále rozprávajú starší obyvatelia ostrova. Hoci slovná zásoba je silne anglikanizovaná, fonológia si zachovala rysy jerseyctiny zo 16. storocia. Väcšina miestnych názvov je v sarkcine.
Používanie jazyka upadá aj vdaka prílivu pristahovalcov z Anglicka a zanedbávaniu zo strany oficiálnych úradov.
Sarkcina je blízka zaniknutej alderneyctine a rovnako kontinentálnej normancine.

Normanske ostrovy - vcetne Sarku Normanske ostrovy - vcetne Sarku Sark

Jerriais -  periodicka tabulka v jazyku jerriais (pouzivany na ostrove Jersey, ktery je soucasti Velke Britanie) Guernsey -  periodicka tabulka v jazyku Dgernésiais (pouzivany na ostrove Guernsey, ktery je soucasti Velke Britanie) Sark -  periodicka tabulka v Sarkske francoustine (pouzivany na ostrove Sark, ktery je soucasti Normanskych ostrovu nalezicich Velke Britanie) francie.jpg Periodické tabulky v anglictine Scots . periodická tabulka ve skotstine (autor: Sandy Fleming ) Wales . periodická tabulka ve welštine Skotsko  . periodická tabulka ve skotské galštine Irské periodické tabulky Cornish - korntština - kornská periodická tabulka (Kernow - menšina žijící predevším na území jižní Anglie - o jazyku:http://www.kernewek.currantbun.com/) Manstina - Manx Gaelic -  Periodicka tabulka v manstine (pouzivany na osrove Man - soucast Velke Britanie)


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku