1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
Dictionary _ Dictionary
Mongolia Mongolian Periodic Table in Latin script (1931 - 1941)
 
        C_
Dictionary _ Dictionary
  O
Dictionary _ Dictionary
   
    Al
Dictionary _ Dictionary
Si
Dictionary
  S
Dictionary
   
              _______Fe_______
Dictionary
    Cu
Dictionary
             
                    Ag
Dictionary
Dictionary
Dictionary _ Dictionary
    Sn
Dictionary
Dictionary _ Dictionary
Dictionary _ Dictionary
       
                  Pt
Dictionary
Dictionary
Au
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Hg
Dictionary
Dictionary _ Dictionary
  Pb
Dictionary _ Dictionary
       

[Classical_script ...-1931] [Cyrillic script 1941-...]


Mongolia


V Mongolsku se tradiční písmo používalo až do roku 1931, kdy bylo nahrazeno latinkou, ale už v roce 1941 došlo k další změně, když byla zavedena upravená cyrilice

PERIODIC TABLE FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranu