I II III IV V VI VII VIII
1 1 H
HYDROGENU
Armăneashte / Aromanian -Vlach Armãneashte / Aromanian -Vlach
Tabellu periodicu a elementiľoru
2 He
HELIU
2 3 Li
LITHIU
4 Be
BERILIU
5 B
BORU
6 C
CARBONU
7 N
AZOTU
8 O
OXIGENU
9 F
FLUORU
PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku
code: UTF 8
10 Ne
NEON
3 11 Na
NATRIU
12 Mg
MAGNEZIU
13 Al
ALUMINIU
14 Si
SILICIU
15 P
FOSFORU
16 S
SULFU
17 Cl
CLORU
18 Ar
ARGON
4 19 K
KALIU
20 Ca
CALCIU
21 Sc
SCANDIU
22 Ti
TITANIU
23 V
VANADIU
24 Cr
HROMU
25 Mn
MANGANU
26 Fe
HERU
27 Co
COBALTU
28 Ni
NICHELU
29 Cu
BÂCÂRI
30 Zn
ZINC
31 Ga
GALIU
32 Ge
GERMANIU
33 As
ARSENIC
34 Se
SELENIU
35 Br
BROMU
  36 Kr
KRIPTON
5 37 Rb
RUBIDIU
38 Sr
STRONŢIU
39 Y
ITRIU
40 Zr
ZIRCONIU
41 Nb
NIOBIU
42 Mo
MOLIBDENU
43 Tc
TEHNEŢIU
44 Ru
RUTENIU
45 Rh
RODIU
46 Pd
PALADIU
47 Ag
ASIMI
48 Cd
CADMIU
49 In
INDIU
50 Sn
STANIU
51 Sb
STIBIU
52 Te
TELURU
53 I
IODU
  54 Xe
XENON
6 55 Cs
CESU
56 Ba
BARIU
57-71*
La-Lu
72 Hf
HAFNIU
73 Ta
TANTALU
74 W
WOLFRAMU
75 Re
RENIU
76 Os
OSMIU
77 Ir
IRIDIU
78 Pt
PLATINÂ
79 Au
MALAMÂ
80 Hg
GHEARYIRU
81 Tl
TALIU
82 Pb
PLIUMBU
83 Bi
BISMUTHU
84 Po
POLONIU
85 At
ASTATINIU
  86
Rn
RADON
7 87 Fr
FRANCIU
88 Ra
RADIU
89-103**
Ac-Lr
104 Rf
RUTHERFORDIU
105 Db
DUBNIU
106 Sg
SEABORGIU
107 Bh
BOHRIU
108 Hs
HASSIU
109 Mt
MEITNERIU
 

*

6 57 La
LANTHANU
58 Ce
CERIU
59 Pr
PRASEODIMU
60 Nd
NEODIMU
61 Pm
PROMEŢIU
62 Sm
SAMARIU
63 Eu
EUROPIU
64 Gd
GADOLINIU
6 65 Tb
TERBIU
66 Dy
DISPROSIU
67 Ho
HOLMIU
68 Er
ERBIU
69 Tm
TULIU
70 Yb
ITERBIU
71 Lu
LUTEŢIU

**

7 89 Ac
ACTINIU
90 Th
TORIU
91 Pa
PROTACTINIU
92 U
URANIU
93 Np
NEPTUNIU
94 Pu
PLUTONIU
95 Am
AMERICIU
96 Cm
CURIU
7 97 Bk
BERKELIU
98 Cf
CALIFORNIU
99 Es
EINSTEINIU
100 Fm
FERMIU
101 Md
MENDELEVIU
102 No
NOBELIU
103 Lr
LAWRENCIU