albani2.htm albani_2.htm alb_hz.jpg _Jižní dialekt TOSKIČTINA [k tabulce v severním dialektu gegštině][k tabulce z Kosova spíše v toskičtině][k tabulce v albánštině v Makedonii] PERIODIC TABLE FROM THE WORLD1635 PERIODIC TABLE FROM THE WORLDGo home Serbian Periodic Table in Latin alphabet Makedonian Řecké  periodické tabulky (řecké kódování) Italské periodické tabulky