Chti

Chti - Picard language   Chti - Picard language Francouzské periodické tabulky

Valonstina - Walon - Walloon - Originalni Periodicka tabulka ve Valonstine sestavena Lorintem Hendschelem a Pablem Saratxagem (Valonstina se pouziva priblizne 1/2 obyvatel Belgie, je podobna Francouzstine) Puvodni URL: http://rifondou.walon.org/mendeleyev.html


IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
Idrogène
H 1
Picard (Ch´ti) Periodic Table of the Elements Élium
He 2
Litium
Li 3
Bèrilium
Be 4
Periodická tabulka v pikardštině Bore
B 5
Carbone
C 6
Azote
N_Nigrogenium
Oxigéne
O 8
Fluor
F 9
Néon
Ne 10
Sodium
Na_Natrium
Magnésium
Mg 12
  Aluminium
Al 13
Silichium
Si 14
Fosfore
P 15
Soufe
S 16
Clore
Cl 17
Argon
Ar 18
Potachium
K_Kalium
Calcium
Ca 20
Scandium
Sc 21
Titane
Ti 22
Vanadium
V 23
Crome
Cr 24
Manganèse
Mn 25
Fier
Fe Fér
Cobalt
Co 27
Nitchel
Ni 28
Cuife
Cu 29
Zinc
Zn 30
Galium
Ga 31
Gèrmanium
Ge 32
Arsénic
As 33
Sélénium
Se 34
Brome
Br 35
Kripton
Kr 36
Rubidium
Rb 37
Strontchium
Sr 38
Ytrium
Y 39
Zirconium
Zr 40
Niobium
Nb 41
Molibdène
Mo 42
Téknétchium
Tc 43
Ruténium
Ru 44
Rhodium
Rh 45
Paladium
Pd 46
Argint
Ag_Érgint
Cadmium
Cd 48
Indium
In 49
Étin
Sn_Stannum
Antimoène
Sb 51
Telure
Te 52
Iode
I 53
Xénon
Xe 54
Césium
Cs 55
Barium
Ba 56
Lutèchium
Lu 71
Hafnium
Hf 72
Tantale
Ta 73
Tingchtène
W_Wolframium
Rénium
Re 75
Osmium
Os 76
Iridium
Ir 77
Platine
Pt 78
Or
Au 79
Mèrtchure
Hg 80
Talium
Tl 81
Plomb
Pb 82
Bismute
Bi 83
Polonium
Po 84
Astate
At 85
Radon
Rn 86
Frinchium
Fr 87
Radium
Ra 88
Lawrenchium
Lr 103
Rutherfordium
Rf 104
Dubnium
Db 105
Seaborgium
Sg 106
Bohrium
Bh 107
Hassium
Hs 108
Meitnerium
Mt 109
   
 
 
  Lantane
La 57
Cérium
Ce 58
Praséodime
Pr 59
Néodime
Nd 60
Promécium
Pm 61
Samarium
Sm 62
Uropium
Eu 63
Gadolinium
Gd 64
Tèrbium
Tb 65
Disprosium
Dy 66
Holmium
Ho 67
Èrbium
Er 68
Tulium
Tm 69
Ytèrbium
Yb 70
  Actinium
Ac 89
Thorium
Th 90
Protactinium
Pa 91
Uranium
U 92
Neptunium
Np 93
Plutonium
Pu 94
Américhium
Am 95
Curium
Cm 96
Bèrkelium
Bk 97
Californium
Cf 98
Einsteinium
Es 99
Fèrmium
Fm 100
Mendélévium
Md 101
Nobélium
No 102

Co to je ch‘ti? Ačkoliv slovo vypadá spíše jako čínské, ch’ti, které se vyslovuje „šti" znamená místní název pro pikardský jazyk. Výraz ch’ti nebo taky ch’timi označuje pikardštinu a také osobu, která tímto jazykem mluví. Tento výraz vznikl v okolí severofrancouzské metropole Lille, dnes je ale běžně používán v celé Francii k označení obyvatel Severu.
Malý náhled do historie nám prozradí, že pikardština začala vznikat v pátém století po invazi germánského kmene Franků do oblasti na sever od řeky Loiry. Latina používaná v této oblasti postupně splývala s jazykem Franků a vznikl jazyk nazvaný „langue d’öil“.
Pikardština je jedním z představitelů tohoto jazyka, vedle burgundského či šampaňského nářečí, která se ovšem nedochovala v tak výrazné podobě do dnešních dnů. Pikardština vzniklá jako čistě mluvený jazyk se ve středověku stala jazykem běžně používaným v písemných dokumentech. Další vývoj pikardštiny byl zastaven v roce 1529, kdy byla francouzština prohlášena za jediný jazyk Francie a ostatní jazyky a nářečí byly zakázány.
Přesto tradice ch’ti ze severních venkovů a ulic nevymizela. Ch’ti sice není vyučováno ve školách, rodinné tradice ale předávají ch’ti dál.V ostatních částech Francie se ale na používání ch‘ti hledí jako na znak zaostalosti a určitě nevzdělanosti a ch’ti mluvčí díky svému originálnímu přízvuku ch’ti vyvolávají většinou úsměvné pohledy.


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Picard (Ch´ti) Periodic Table of the Elements

 
   

Periodická tabulka v pikardštině
[
French - Picard dictionary][Picard dictionaries]

           
               
              Fe
fier
    Cu
cuife
             
                    Ag
argint
             
                                   
   

18.03.2018 15:34:08 code: Unicode UTF 8


  Chti - Picard language  

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku