[Latvia][Latgalian][Estonian]


Livonian flag  1861 Latvian flag
Livonian
  LivonianLivonian
    Livonian          
          Livonian  
              Livonian     Livonian            
                    Livonian     Livonian      
                  Livonian Livonian
Livonian Livonian
  Livonian      

Диалекты
Ранее у ливского языка было два основных диалекта: курляндский (курземский) и салацкий (видземский, лифляндский). Салацкий вымер в XIX веке. В 1846 году А. Шёгрен насчитал 22 носителя салацкого диалекта, в 1858 году
Ф. И. Видеман нашёл уже лишь 8 стариков, последний из которых умер в 1868 году.
Курляндский диалект делится на три говора: восточный, западный и средний. Отличия между ними невелики. Изначально литературный язык создавался в двух вариантах (для западного и восточного говоров), в 1880—1943 годах он стал базироваться на компромиссной средне-восточноливской норме. В 1970—1980 годы среднеливские черты из литературного языка устраняются.


IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
     
  Berillij
Be 4
16.06.2020 06:52:10 code: Unicode (UTF8)
Kēmlī elementõd periōd sistem
           
  Magnēsij
Mg 12
Livonian Periodic Table Periodická tabulka v livonštině Alumīnij
Al 13
         
    Skandij
Sc 21
Titān
Ti 22
Vanādij
V 23
Krōm
Cr 24
Mangān
Mn 25
Rōda
Fe 26
Kōbalt
Co 27
Nikkel
Ni 28
Vašk
Cu 29
Tsink
Zn 30
Gallij
Ga 31
         
    Itrij
Y 39
Tsirkōnij
Zr 40
Niōbij
Nb 41
Molibdēn
Mo 42
Teknētsij
Tc 43
Rutēnij
Ru 44
Rōdij
Rh 45
Pallādij
Pd 46
Õbi
Ag 47
Kādmij
Cd 48
Indij
In 49
Tinā
Sn 50
       
      Hafnij
Hf 72
Tantāl
Ta 73
Volfram
W 74
Rēnij
Re 75
Osmij
Os 76
Irīdij
Ir 77
Plātina
Pt 78
Kūlda
Au Kuldi
Jelāb-õbi
Hg 80
Tallij
Tl 81
Plī
Pb 82
Vismut
Bi 83
Polōnij
Po 84
   
      Rutherfordij
Rf 104
Dubnij
Db 105
Seaborgij
Sg 106
Bohrij
Bh 107
Hassij
Hs 108
Meitnērij
Mt 109
Darmstadtij
Ds 110
Rentgēnij
Rg 111
             

Latvian/Livonian/English phrase book
Livonian language

 

Livonština (līvõ kēļ) je ugrofinský jazyk dříve užívaný v oblasti Livonska v dnešním Lotyšsku a Estonsku (lotyšsky Vidzeme) a dnes stojící před zánikem. Livonština používá latinského písma (s několika vlastními znaky), je velice blízká estonštině a finštině. Její ortografie je sloučeninou estonštiny a lotyštiny. Údaje o počtu obyvatel, mluvících livonsky, si z pochopitelných důvodů poněkud odporují. Údaje ze šedesátých let 20. století uváděly ještě „několik set“ obyvatel. Dnešní údaje uvádějí něco mezi 10 a 35 obyvateli, přičemž plynule má jazyk ovládat jen asi 5 až 7 obyvatel, převážně velmi stará generace – střední i mladá generace mluví výhradně lotyšsky.

Livonian (Livonian: līvõ kēļ or rāndakēļ) is a Finnic language. Its last native speaker died in 2013, but it has been revived with about 40 speakers and 210 having knowledge of the language. The native land of the Livonian people is the Livonian Coast of the Gulf of Livonia, located in the north of the Kurzeme peninsula in Latvia. Possibly unique among the Uralic languages, Livonian has been described as a pitch-accent language (see below).

Some ethnic Livonians are learning or have learned Livonian in an attempt to revive it, but because ethnic Livonians are a small minority, opportunities to use Livonian are limited. The Estonian newspaper Eesti Päevaleht erroneously announced that Viktors Bertholds, who died on 28 February 2009, was the last native speaker who started the Latvian-language school as a monolingual.[8] Some other Livonians had argued, however, that there were some native speakers left,[9] including Viktors Bertholds' cousin, Grizelda Kristiņa. Kristiņa died in 2013.An article published by the Foundation for Endangered Languages in 2007 stated that there were only 182 registered Livonians and a mere six native speakers. In a 2009 conference proceeding, it was mentioned that there could be "at best 10 living native" speakers of the language.

The promotion of the Livonian language as a living language has been advanced mostly by the Livonian Cultural Centre (Līvõ Kultūr Sidām), an organisation of mostly young Livonians. Livonian as a lesser used language in Latvia – along with Latgalian – is represented by the Latvian Bureau of Lesser Used Languages (LatBLUL), formerly a national branch of the European Bureau of Lesser Used Languages (EBLUL).

The language is taught in universities in Latvia, Estonia and Finland, which constantly increases the pool of second-language speakers who do not constantly reside in Latvia.


Livonian Livonian

Livonia Livonia


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku