[Click to Rwanda Periodic Table]


Burundi

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Kirundi (Rundi) Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v kirundštině

 
   

[Kirundi/English dictionary]

  C
ama-kara
       
    Al
aruminiyumu
    ____S____
ama-zuku
   
              Fe
i-cuma
  Ni
nikeli
_____Cu_____
umu-jūmbu
_umu-jūmpu_
             
                    Ag
i-fēza
    Sn
igi-kopo
       
                    Au
i-zāhabu
             
   

30.03.2014 14:27:43 code: Unicode UTF 8


Burundi Dictionary

Kirundi (též rundi) je jazyk skupiny bantu, kterým mluví 8 milionů obyvatel Burundi a burundské menšiny (většinou uprchlíci) žijící v sousedních zemích (Tanzanie a Konžská demokratická republika), jakož i v Ugandě. 84% kirundských rodilých mluvčí jsou Hutuové, 15% Tutsiové a 1% pygmejský kmen Batwa (Twa). Kirundi je vzájemně srozumitelná s rwandštinou, jež je úředním jazykem sousední Rwandy, asi jako čeština a slovenština.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku