Периоддэз сьöрті химия öтувторрезлöн тэчас

  а 1 б а 2 б а 3 б а 4 б а 5 б а 6 б а 7 б а 8 б
1
H 1

Ваувтыр

Komi -Permyak Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v komi-permjačtině
Click for table in Komi language   Komi - Permyak
He 2

4.0026
Гелий

2
Li 3

6.941
Литий

Be 4

9.012
Бериллий

B 5

10.81
Бор

C 6

Шомувтыр

N 7

14.007
Азот

O 8

Шöмувтыр

F 9

18.998
Фтор

click for table in Komi Zyrian language
Ne 10

20.179
Неон

3
Na 11

22.990
Натрий

Mg 12

24.305
Магний

Al 13

26.981
Алюминий

Si 14

28.086
Кремний

P 15

30.973
Фосфор

S 16

Сир

Cl 17

35.453
Хлор

Коми-пермяцко – русский словарь

Ar 18

39.948
Аргон

4
K 19

39.098
Калий

Ca 20

40.08
Кальций

21 Sc

44.956
Скандий

22 Ti

47.90
Титан

23 V

50.941
Ванадий

24 Cr

51.996
Хром

25 Mn

54.938
Марганец

26 Fe

Кöрт

27 Co

58.933
Кобальт

27 Ni

58.70
Никель

 
29 Cu

Ыргöн

30 Zn

65.38
Цинк

Ga 31

69.72
Галлий

Ge 32

72.59
Германий

As 33

74.921
Мышьяк

Se 34

78.96
Селен

Br 35

79.904
Бром

 
Kr 36

83.80
Криптон

5
Rb 37

85.468
Рубидий

Sr 38

87.62
Стронций

39 Y

88.906
Иттрий

40 Zr

91.22
Цирконий

41 Nb

92.906
Ниобий

42 Mo

95.94
Молибден

43 Tc

98.906
Технеций

44 Ru

101.07
Рутений

45 Rh

102.905
Родий

46 Pd

106.4
Палладий

 
47 Ag

Эзісь

48 Cd

112.40
Кадмий

In 49

114.82
Индий

Sn 50

Озісь

Sb 51

121.75
Сурьма

Te 52

127.60
Теллур

I 53

126.904
Йод

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD
Xe 54

131.30
Ксенон

6
Cs 55

132.905
Цезий

Ba 56

137.34
Барий

57 La

138.905
Лантан

72 Hf

178.49
Гафний

73 Ta

180.948
Тантал

74 W

183.85
Вольфрам

75 Re

186.207
Рений

76 Os

190.2
Осмий

77 Ir

192.22
Иридий

78 Pt

195.09
Платина

 
79 Au

Зарни

80 Hg

200.59
Ртуть

Tl 81

204.37
Таллий

Pb 82

Ширись

Bi 83

208.980
Висмут

Po 84

[209]
Полоний

At 85

[210]
Астат

Chemweb - kliknutim na hlavni stranku
Rn 86

[222]
Радон

7
Fr 87

[223]
Франций

Ra 88

226.025
Радий

89 Ac

[227]
Актиний

104 Ku

[261]
Курчатовий

105 Ns

[269]
Нильсборий

 
58 Ce

140.12
Церий

59 Pr

140.908
Празеодим

60 Nd

144.24
Неодим

61 Pm

[145]
Прометий

62 Sm

150.4
Самарий

63 Eu

151.96
Европий

64 Gd

157.25
Гадолиний

65 Tb

158.925
Тербий

66 Dy

162.50
Диспрозий

67 Ho

196.967
Гольмий

68 Er

167.26
Эрбий

               
69 Tm

168.93
Тулий

70 Yb

173.04
Иттербий

71 Lu

174.97
Лютеций

90 Th

232.038
Торий

91 Pa

[231]
Протактиний

92 U

238.029
Уран

93 Np

[237]
Нептуний

94 Pu

[244]
Плутоний

95 Am

[243]
Америций

96 Cm

[247]
Кюрий

97 Bk

[247]
Берклий

98 Cf

[251]
Калифорний

99 Es

[254]
Эйнштейний

100 Fr

[257]
Фермий

             
101 Md

[258]
Менделевий

102 No

[255]
Нобелий

103 Lr

[256]
Лоуренсий


map

Komi-Permyak_Okrug


Komi-permjačtina (Перем Коми, Perem Komi nebo také Коми-Пермяцкöй, Komi-Permjacköj) je ugrofinský jazyk z uralské jazykové rodiny, jímž mluví asi 94 300 lidí v Komi-Permjackém autonomním okruhu v Rusku. Zhruba z 80% je podobná komi-zyrjanštině a udmurtštině. Ve 30. a 40. letech 20. století používala jako písmo latinku, později ji nahradila cyrilice.


28.01.2017 14:13:56 code: unicode -UTF 8

KOMI

Komi republic

Oficiální názvy státu Republika Komi, Respublika Komi
Zřízení republika v rámci Ruské federace
Hlavní město Syktyvkar 226 tis.
Rozloha 415 900 km2
Počet obyvatel 1 181 000 - 1995
Jazyk ruština, komijština, komi-permština
Kontinent Evropa

KOMI

Území na severovýchodě Ruské federace osídlily v 1. tisíciletí ugrofinské kmeny Permů, předchůdci dnešních Komiů (Zyrjanů), od nichž má území jméno. Ve 12.-14. století byla většina území závislá na Novgorodu a obyvatelé christianizováni. Spolu s Novgorodem bylo pak území roku 1478 připojeno k Moskevskému knížectví. Po Říjnové revoluci roku 1917 byla část území pod kontrolou tzv. vlády Severní oblasti (podporované vojsky Velké Británie a USA), v roce 1919 byla většina území obsazena vojsky admirála Alexandra Kolčaka. Po vítězství sovětské moci zde byla v srpnu 1921 zřízena autonomní oblast Komi v rámci RSFSR, jež byla v prosinci 1936 přetvořena v Komiskou ASSR. Za stalinské éry byla v oblasti zřízena řada pracovních táborů (gulagů). V souvislosti s rozkladem SSSR vyhlásil sovět Komiské republiky v září 1990 deklaraci o státní svrchovanosti v rámci SSSR (Komiská SSR). V roce 1992 byl název změněn na současný a republika se stala autonomní součástí Ruské federace. Většinu populace tvoří Rusové (58 %), minority Komiové (spolu s Komi-Permjaky 23 %), Ukrajinci (8 %), dále tu žijí Bělorusové, Tataři, Něnci aj. Většina věřících se hlásí k pravoslaví, část ke směsi animismu s totemismem.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku