IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
H

Ngièn-su chû-khì-péu
Hakka Periodic table Periodická tabulka v hakkštině

He
Li
Be
Hakka China flag
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
 
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
 
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

Here is Periodic table in Simplified Chinese and Traditional Chinese (Big 5)


Jazyk hakka (či hakkština, v hakkštině Hak-kâ-fa nebo Hak-kâ-va, čínsky 客家话) je jeden z hlavních podjazyků čínštiny, kterým mluví převážně hakkové především v jižní Číně, dále ve východní a jihovýchodní Asii a v ostatních diasporách na celém světě....více .

Kuang-tungské provinční ministerstvo školství vytvořilo v roce 1960 oficiální romanizaci jazyku hakka.


Hakka language in China


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku