CHEMIJA - wuwučowanski web             08.11.2001 18:40:20

Dobry dźeń!
Witajće na stronje, kotraž woznamjeni zastupne wrota do swěta chemije

Vítejte na chemických stránkách

Jelizo chceće do tutych wrotow zastupić a stłóčiće tu, wočinja so před Wami chemiske strony, kotrež móžeja słužić kaž wučbny srědk nic jenož za studentow gymnazija, ale zdźěla tež za studentow wysokich šulow. Maće-li zajim za chemiju, kotraž so Wam na tute wašnje poskići, dyrbiće činić jeničce sćěhowace: stłóčić tu.

Michael Canov a Jakub Vajner

Kedźbu: Teksty tutych stronow su w čěskej rěči.