Vyhledávání
 
  Klíčová slova: 

Jak jste si dozajista všimli, vyhledávání zatím funguje přes Google s limitováním pro doménu canov.jergym.cz.
Toto řešení skýtá jisté výhody i nevýhody. K výhodám patří to, že tím nijak nezatěžujete náš školní server, ale nevýhodou je, že bohužel pokud máte tyto stránky vypálené na CD a jste offline, vyhledávat nemůžete. Ale v tom případě máte určitě spoustu času najít si potřebné informace a třeba při tom narazíte i na jiné zajímavosti.
KubaTipy pro vyhledávání:

AND - pokud zadáte mezi 2 slova říkaz AND vyhledají se stránky, které obsahují obě slova
OR - neboli nebo. Čili při zadání tohoto příkazu se vyhledájí stránky obsahující buď jedno anebo druhé slovo
" " - pokud vyhledávanou frázi zadáte do uvozovek vyhledá se v přesném znění např. "Chemie je boží" vyhledá přesné tuto frázi (bohužel asi najdete 0 odkazů
Kuba
Menší nepříjemnost - v případě, že se vyhledávaná stránka nechce zobrazit, je v její adrese určitě velké písmeno. Zaměňte ho za malé a stránka se zobrazí