24.10.1999 18:41:55


Maltosa

sumární vzorec C12H22O11

Maltosa se skládá z alfa-D-glukosy a z D- glukosy


U druhé glukosy se může jednat o oba anomery, neboť se neváže hemiacetalovým hydroxylem, ale hydroxylovou skupinou na 4. uhlíku a tak je zachována redukční schopnost její oxo skupiny z 1. uhlíku, viz Fischerův vzorec

Z výše uvedeného důvodu existuje maltosa ve dvou formách

Alfa forma maltosy se skládá ze dvou alfa D-glukos

Vzorce tohoto monosacharidu:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec alfa maltosy


Beta forma maltosy se skládá z alfa-D-glukosy a z beta D-glukosy

Vzorce těchto monosacharidů:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec beta maltosy


přehled disacharidů

nahoru

Organická chemie - sacharidy

Go home