24.10.1999 18:04:15


Laktosa

sumární vzorec C12H22O11

Laktosa se skládá z beta-D-galaktosy a z D- glukosy


U glukosy se může jednat o oba anomery, neboť se neváže hemiacetalovým hydroxylem, ale hydroxylovou skupinou na 4. uhlíku a tak je zachována redukční schopnost její oxo skupiny z 1. uhlíku, viz Fischerův vzorec

Z výše uvedeného důvodu existuje laktosa ve dvou formách


Alfa forma laktosy se skládá z beta-D-galaktosy a z alfa D-glukosy

Vzorce těchto monosacharidů:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec alfa laktosy


Beta forma laktosy se skládá z beta-D-galaktosy a z beta D-glukosy

Vzorce těchto monosacharidů:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec beta laktosy


přehled disacharidů


nahoru

Organická chemie - sacharidy

Go home