24.10.1999 19:44:05


Isomaltosa

sumární vzorec C12H22O11

Isomaltosa se skládá z alfa-D-glukosy a z D- glukosy


U druhé glukosy se může jednat o oba anomery, neboť se neváže hemiacetalovým hydroxylem, ale hydroxylovou skupinou na 6. uhlíku a tak je zachována redukční schopnost její oxo skupiny z 1. uhlíku, viz Fischerův vzorec

Z výše uvedeného důvodu existuje isomaltosa ve dvou formách


Alfa forma isomaltosy se skládá ze dvou alfa D-glukos

Vzorce tohoto monosacharidu:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec alfa isomaltosy


Beta forma isomaltosy se skládá z alfa-D-glukosy a z beta D-glukosy

Vzorce těchto monosacharidů:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec beta isomaltosy


přehled disacharidů


nahoru

Organická chemie - sacharidy

Go home