24.10.1999 19:18:05


Cellobiosa

sumární vzorec C12H22O11

Cellobiosa se skládá z beta-D-glukosy a z D- glukosy


U druhé glukosy se může jednat o oba anomery, neboť se neváže hemiacetalovým hydroxylem, ale hydroxylovou skupinou na 4. uhlíku a tak je zachována redukční schopnost její oxo skupiny z 1. uhlíku, viz Fischerův vzorec

Z výše uvedeného důvodu existuje cellobiosa ve dvou formách


Beta forma cellobiosy se skládá ze dvou beta D-glukos

Vzorce tohoto monosacharidu:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec beta cellobiosy


Alfa forma cellobiosy se skládá z alfa-D-glukosy a z beta D-glukosy

Vzorce těchto monosacharidů:
dle Tollense

a dle Hawortha


Vzorec alfa cellobiosy


přehled disacharidů


nahoru

Organická chemie - sacharidy

Go home