Chemická analýza Ženy
Základní údaje:
Prvek: žena
Značka: wo
Objevil: Adam
Atomová hmotnost: dohodou přijatá 53,6 kg, může se pohybovat v rozmezí 40 až– 200 kg
Výskyt: větší množství ve všech větších městských oblastech
Fyzikální vlastnosti:
 • povrch obvykle pokryt barevným filmem
 • bod varu nemá, mrzne bez jakékoliv známé příčiny
 • topí se při speciálním zacházení
 • hoří při nesprávném použití
 • vyskytuje se v různých stavech od panenského kovu až po běžnou rudu
 • podává se při tlaku aplikovaném na správných místech
 • Chemické vlastnosti:
 • výborně přitahuje zlato, stříbro a množství různých druhů drahých kamenů
 • absorbuje velké množství drahých látek
 • může spontánně explodovat bez předcházejícího varování a bez jakékoliv známé příčiny
 • nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita prudce stoupá po nasycení alkoholem
 • ze všech člověku dosud známých prvků nejlépe redukuje peníze
 • Běžné použití
 • dekorativní účely, zvláště ve sportovních autech
 • může být dobrou pomůckou při relaxaci
 • velmi efektivní čistidlo
 • Testování
 • Čistý vzorek má v přirozeném stavu narůžovělou barvu v blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou
 • Možné riziko
 • v nezkušených rukou velmi nebezpečná je nelegální vlastnit více než jeden vzorek, ale současně je možno spravovat více vzorků, pokud se nacházejí na různých místech a nedostanou se navzájem do přímého kontaktu
 • Výstraha
 • delší vystavování se tomuto prvku je zdraví škodlivé!