Vtipy:

Odmerka
Stojí vysoká štíhla byreta
plnená odmerným roztokom,
pod ňou banka titračnou volaná 
najkrajšia pod slnkom. 
Zletela kvapka z byrety, 
tiahne do banky, 
ponad banku rovno do vzorky .
Zachytila nečistotu, 
takú malú špinu, 
sadla tam do roztoku, 
spôsobila chybu.
 
 
		Ja sladké túžby po experimente 
		spievam výbuchmi nadšený, 
		a v tomto duše mojej ohlase
		každý labák je nádherný.
		Zo stránok kníh ona mi svieti, 
		ona mi stále v ústredí letí,
		ona mi svety prehýňa.
		No centrom, živlom, reakciou, 
		krás mojich, moja chémia.

 
10 malých chemikov stretol v lese medveď,
jeden z nich ho rozpitval, ostalo ich 9.
9 malých chemikov hodilo banku o zem,
jeden z nich sa poranil, ostalo ich 8.
8 malých chemikov kuklo etylén, 
jeden sa sám adoval, ostalo ich 7 .
7 malí chemici dostali pipety,
jedného privalili, ostalo ich 6.
6 malých chemikov si všimlo konštanty,
jeden z nich sa prerátal , ostalo ich 5.
5 malí chemici vzorcami hýria,
jeden to však vtedy vzdal , ostali len 4.
4 malí chemici sa dali na merania,
jeden vážiť nevedel, ostali len 3.
3 malí chemici našli raz urán
jedného z nich zasiahol, ostal už len pár. 
Párik mladých chemikov miešal Ha Ce El,
jeden sa z nich poleptal, ostal len jeden.
Jeden malý chemíček oženil sa včas, 
Desať malých chemikov vychoval si zas.

Chemické múdrosti:

Kto druhého oxiduje, sám sa redukuje.
		Akoby sodík na alkán hádzal.
		Elektrón nepadá ďaleko od jadra.
		Pomaly viac stitruješ.
		Ako sa do banky volá, tak sa z banky ozýva.
		Samovoľná reakcia začne, ak sa prvok prestane ovládať.
		Učiteľ k študentovi: si rafinovaný ako cukor.

Kliknutím na hlavní stránku