Chemická analýza muže
Základní údaje:
Značka: Mu
Objevitel: Darwin v pralesích Konga
Hlavní upgrade (na úroveň ženské populace) bohužel stále neúspěšné.
Molekulová hmotnost:Průměrně 75 kg, ale existují exempláře o váze až 350 kg (zápasníci sumo) či rachitičtí feťáci o Mr do 50 kg.
Fyzikální vlastnosti:
 • Vůně většinou nevábné z důvodu absence základních hygienických návyků a poněkud zastaralých obalů exempláře.
 • Těžiště žití se nachází přibližně ve středu těla, velikost kolísá od 3 do 30 cm. Toto těžiště též v případě výpadku (odkrvení) hlavního centra zastává podobné funkce.
 • Teplota varu: různá, závisí na stupni prohry oblíbeného (doplň: fotbalového, hokejového, basketbalového…) týmu.
 • Teplota tuhnutí: individuální, je přímo úměrná požití EtOH v rezavém provedení. Co se týče tuhnutí přídavného centra inteligence, je nepřímo úměrné hladině EtOH v krevném oběhu, a přímo úměrné šikovnosti uživatelky.
 • Při správném používání lze ochočit.
 • Po ochočení schopnost produkce materiálních požitků $, při vhodném vedení a výchově prakticky neomezená.
 • Chemické vlastnosti:
 • Velmi náchylný ke sdílení společnosti stejných prvků, v jejichž přítomnosti mění skupenství a vlastnosti, a to většinou k podstatně horšímu.
 • Schopen vstřebat neuvěřitelné množství pěnivého rezavého EtOH (hlavně některé exempláře), selektivně jej ukládá do tzv. “vany”, která se nachází nad přídavným centrem inteligence. Při vzestupu váhy “vany” tato postupně utlačuje přídavné centrum, až se toto stává zcela nepoužitelným.
 • Přes své přijímače zvuku velmi kladně reaguje na jakékoli sebevíc nesmyslné lichotky, kteréžto se používají jako prostředek k ochočení.
 • Použití:
 • Převážně pro schopnost tuhnutí přídavného centra a požitků z toho vyplývajících.
 • Některé exempláře mohou být velmi zábavné, některé lze použít na ozdobu, přenášení břemen, mytí nádobí, vaření a ostatní práce, avšak těchto opracovaných exemplářů je velmi málo a bývá nutností exempláře surové náležitě zušlechtit.
 • Velmi výhodné vlastnit více než jeden kus, neboť se jednotlivé exempláře liší v možnostech a kvalitě poskytování služeb pod body 1) a 2).
 • Nebezpečí:
 • Ochočovat pouze nenásilnou formou, neboť po delším bičování ztrácí vlastnosti, pro které byl vybrán k ochočení.
 • Vždy pochválit přídavné centrum inteligence! Z neznámého důvodu si na tomto 100% exemplářů velmi zakládá.
 • Pokud je vlastněn více než jeden kus, je hlavní zásadou o tomto faktu neposkytovat nikomu žádné informace, neboť prozrazení této skutečnosti by mohlo mít za následek dočasné pozastavení výhod vlastnění s možnou ireverzibilní ztrátou jednotlivých kusů.