27.02.2011 18:03:04
Triviální názvosloví sloučenin
[A][B][C][D][E][F][G][H][CH][J][K][L][M][N][O][P][R][S][T][V][Z]
názeTriviviální názvosloví anorganických sloučenin
A Arsenik (otrušík, utrejch) As2O3 oxid arsenitý
B Bílá skalice ZnSO4.7H2O heptahydrát síranu zinečnatého
  Berlínská (Pruská) modř KFeII[FeIII(CN)6] hexakyanoželezitan draselný
C Cyankáli KCN kyanid draselný
  Červená krevní sůl K3[Fe(CN)6] hexakyanoželezitan draselný
  Čichací sůl (NH4)2CO3 uhličitan amonný
  Čínská červená (rumělka) HgS sulfid rtuťnatý
D Draselný ledek KNO3 dusičnan draselný
  Draselný louh (žíravé draslo) KOH hydroxid draselný
  Dusíkaté vápno (vápnodusík) CaCN2 kyanamid vápenatý
E Epsomská sůl MgSO4.7H2O heptahydrát síranu hořečnatého
F Fisherova sůl Na3[Co(NO2)6] hexanitrokobaltitan sodný
G Glauberova sůl Na2SO4.10H2O dekahydrát síranu sodného
H Halit (kuchyňská, kamenná sůl) NaCl chlorid sodný
  Hašené (žíravé) vápno Ca(OH)2 hašené vápno
CH Chilský ledek NaNO3 dusičnan sodný
  Chlorové vápno CaCl2.Ca(ClO)2.Ca(OH)2 hydroxid-chlorid-chlornan vápenatý
  Chromová zeleň Cr2O3 oxid chromitý
  Chromová žlutˇ PbCrO4 chroman olovnatý
J Jedlá (zažívací) soda NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný
  Jetelová (šťavelová) sůl KHC2O4.H2C2O4.2H2O draselná sůl dihydrátu
diméru kyseliny šťavelové
K Kadmiová žluť CdS sulfid kademnatý
  Kamence M+IM+III(SO4)2.12H2O dodekahydrát síranu -no-itého
  Královská žlutá As2S3 sulfid arsenitý
  Krystalová soda Na2CO3.10H2O dekahydrát uhličitanu sodného
  Kysličníky (oxydy) O-2 oxidy
L Lapis AgNO3 dusičnan stříbrný
  Lučavka královská 3HCl + HNO3 kyseliny chlorovodíková + dusičná
M Minerály - klikni    
  Minium (suřík) Pb3O4 oxid olovnato-olovičitý
  Modrá skalice CuSO4.5H2O pentahydrát síranu měďnatého
  Mohrova sůl (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O hexahydrát síranu amonno-železnatého
N Nesslerovo činidlo K2[HgI4] tetrajodortuťnatan draselný
  Noxy NOx [NO, NO2, N2O4] oxidy dusíku (dusnatý, dusičitý, dimer oxidu dusičitého)
O Olovnatá běloba PbCO3 uhličitan olovnatý
  Olovnatý cukr Pb(CH3COO)2.3H2O trihydrát octanu olovnatého
P Pálené vápno CaO oxid vápenatý
  Potaš K2CO3 uhličitan draselný
R Rajský plyn N2O oxid dusný
S Salmiak NH4Cl chlorid amonný
  Seignettova (larochelská) sůl KNaC4H4O6.4H2O tetrahydrát vínanu sodno-draselného
  Soda Na2CO3 uhličitan sodný
  Sodný louh (žíravý natron) NaOH hydroxid sodný
  Solanka NaCl nasycený roztok chloridu sodného
  Sirníky S-2 sulfidy
  Superfosfát Ca(H2PO4)2+CaSO4 směs dihydrogenfosforečnanu a síranu vápenatého
  Sylvín KCl chlorid draselný
  Svinibrodská zeleň 3Cu(AsO2)2.Cu(CH3COO)2 octan-tris(arsenitan) měďnatý
T Titanová běloba TiO2 oxid titaničitý
  Trojitý superfosfát Ca(H2PO4)2 dihydrogenfosforečnan vápenatý
  Turnbullova modř KFeIII[FeII(CN)6] hexakyanoželeznatan draselný
V Vápenatý ledek Ca(NO3)2 dusičnan vápenatý
  Vápenné mléko Ca(OH)2 forma hydroxidu vápenatého
  Vitriol (sejrovka) H2SO4 kyselina sírová
Z Zelená skalice FeSO4.7H2O heptahydrát síranu železnatého
  Zinková běloba ZnO oxid zinečnatý
  Zinková žluť ZnCrO4 chroman zinečnatý
  Žlutá krevní sůl K4[Fe(CN)6] hexakyanoželeznatan draselný
  Žlutý ultramarín BaCrO4 chroman barnatý
[A][B][C][D][E][F][G][H][CH][J][K][L][M][N][O][P][R][S][T][V][Z]
Zde klik triviálnímu názvosloví organických sloučeninOdkaz na stránky s výborně zpracovaným trviálním názvoslovím v organické chemii

[české názvy prvků (1828 -1852)][názvosloví anorganické chemie 1852][názvosloví organické chemie 1852]["Amerlingova řada" (1852)][české názvy prvků (1946)][archaické latinské názvosloví][triviální názvy][historie chemie][go home]
Go home