Archaické latinské názvosloví prvků
Na červeném podkladu prvky s původními názvy a značkami používanými určitou dobu po jejich objevu
Cb platil od 1801 (v roce do 1950 zákaz i v Americe)
Od svého objevu až do konce 90-tých let 20-tého století tyto značky a názvy neúspěšně "bojovaly" o své prosazení do tabulky (některé i na dvou místech)
Názvy prvků předpovězené Dmitrijem Ivanovičem Mendělějevem
 

  Uvedeny pouze prvky u nichž došlo ke změně názvu, příp.symbolu  
  Gl
Glycium
             
  Mg
Magnium
  Al
Alumium
Aluminum
        A
    Eka-borum                   M
Eka-aluminium
Eka-silicium        
    Yt   Cb
Columbium
  Ma
Masurium
                     
      Ct
Celtium
  Tn
Tungsten
                    Am
Alabamum
Nt
Niton
Vi
Virginium
    Ku
Kurčatovium
Ji
Joliotium

Ha
Hahnium

Ns
Neilsbohrium
  Ns
Neilsbohrium
Ha
Hahnium
 
 
Lanthanoidy   D
Didymium
Il
Ilinium
                   
Aktinoidy                           Lw

Porovnání rozdílů současného latinského názvosloví prvků s jejich někdejší podobou
současné dřívější
značky názvy značky názvy
Fr Francium Vi Virginium
Be Beryllium Gl Glycium
Mg Magnesium Mg Magnium
Al Aluminium Al Alumium, Aluminum
Ga Gallium M Eka-aluminum
Ge Germanium   Eka-silicium
At Astatium Am Alabamum
Ar Argon A Argon
Rn Radon Nt Niton
Sc Scandium   Eka-borum
Hf Hafnium Ct Celtium
Nb Niobium Cb Columbium
W Wolframium Tn Tungsten (v angličtině dodnes používáno)
Tc Technetium Ma Masurium
Rf Rutherfordium Ku Kurčatovium
Db Dubnium Ji, Ha, Ns Joliotium, Hahnium, Neilsbohrium
Bh Bohrium Ns Neilsbohrium
Hs Hassium Ha Hahnium
Pr+Nd Praseodym+Neodym D Didymium
Pr Promethium Il Ilinium
Lr Lawrencium Lw Lawrencium
Y Ytrium Yt Ytrium

[české názvy prvků (1852)][názvosloví anorganické chemie 1852][názvosloví organické chemie 1852]["Amerlingova řada" (1852)][české názvy prvků (1946)][archaické latinské názvosloví][triviální názvy][historie chemie][go home]