Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Basque


Basque - Euskara - Vasco
PT


Book 1745 Book Book
 

BookBook

    PTBookPT     ___________    
          Book  
              Book     Book       BookBook    
                    Book     Book      
                    Book Book   Book      

1870 Book
 

BookBook

    PTBookPT   __________________________________ __________________ __________________  
        Book Book  
              BookBook     Book       BookBook    
                    Book     BookBook      
              _________________________________   Book Book BookBook   Book      

1873 Book
 

BookBook

    PTBookPT          
             
              BookBook     Book            
                    BookBookBook     BookBook      
                    Book     Book      

1906 Book
 

Book

    PTBookPT          
             
              BookBook     Book            
                    BookBook            
                    BookBook
Book Book Book Book
  Book      

1918

   
    PTBookPT          
             
              Book     Book            
                    Book            
                    Book
Book Book
  Book      
Book

urgai   elio
  berili PT1965PT   ikatz-gai, ikazgai, ikazkai gatzugai, gesalgai osijen, arnasgai, ordeigai, ozpingai fluor neoi-argi
sodiu mañesarri alumini suarrigai, buztin-gorri, buztiñ-ori   sufre, sulbur, kirats-arri, arlaru kloro  
potasi, kali karegai, latsunki eskandi titani   kromu manganes burdin, burni, burdiña, burdun kobalto nikel kobre, burni-gorri, urre-antz, urraida, okain, tupiki, topinki zink, zinga     artseniku, arbotzoin, azkairu   bromu  
  estrontzi               paladi zillar, zidar, zirar, xilar, urre-zuri kadmi   eztaiñu, zirraida antimoni, estibi   ioda  
  bari     tantali tungsten-arri, bolfram   osmi iridi platin, zilardin, xidar urre, urre gorri zillarbizi, urrebizi, urrabizi tali berun, belaun, belun bizmut      
       
  zeri             terbi            
  tori   urani                      

Book


Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Basque


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home