28.03.2005 10:13:20
[
kliknutím k originálu v angličtině]
Rudolf Brdička
narozen 1906 - zemřel 1970

Rudolf Brdička byl žákem J. Heyrovského. Byl fyzikálním chemikem, většinou se zabýval biomedicínskými aplikacemi polarografie.

Rudolf Brdička se narodil v roce 1906. V roce 1929 Brdička získal titul Ph.D. na Karlově univerzitě v Praze, pod vedením Prof. J. Heyrovského. Byl pravděpodobně nejslavnějším žákem J. Heyrovského. Rudolf Brdička byl fyzikálním chemikem, většinou se zabýval biomedicínskými aplikacemi polarografie. Brdička uskutečnil polarografní zkoumání bílkovin, séra koloidů apod.; vyvinul polarografní metodu pro detekci a diagnózu rakoviny; zjistil jak změřit reakční rychlosti polarografie použitím omezené aktuální metody; studoval reakce komplexů železa s peroxidem, reakcí formaldehyde s vodou a reakcemi vodíku a slabé kyseliny u povrchů elektrody.  


Rudolf Brdička (vlevo) a J. Heyrovský (vpravo)
V 1955 Rudolf Brdička se podílel na vzniku ústavu fyzikální chemie tím, že rozšířil laboratoř fyzikální chemie založenou v roce 1953 v rámci československé akademie věd. Byl prvním ředitelem ústavu. Většina ze zakládajících členů laboratoře a ústavu se věnovala výzkumu především v oblasti polarografie, polarografní témata přetrvávala po nějakou dobu v jejich práci.


 

Profesoři (zleva) R. Brdička a V. Laufberger blahopřejí J. Heyrovskému u příležitosti oznámení o udělení Nobelovy ceny Nicméně výzkumný program ústavu se postupně zaměřil i na ostatní disciplíny jako spektrometrii, dynamiku základních srážek iontů a excitovaných atomů s molekulami, teorii chemické vazby, kvantové chemii, adsorpci a katalýzám, polymerům a organokovovové chemii, aerosolům, termodynamice a kinetice chemickým reakcím, molekulární a elektronové spektroskopii. Přesto, vědecké kontakty s “otcem polarografie” Prof. Heyrovským ústav nikdy nepřerušil.

Složitá situace nastala po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem v roce 1968, kdy mnoho pracovníků ústavu včetně několika vůdčích osobností emigrovalo na západ. Po přechodnou dobu po předčasném skonu profesora Brdičky v roce 1970 byl ústav sloučen v roce 1972 s ústavem polarografie pojmenovaném po Profesoru J. Heyrovském.


Tento text byl sestaven z biografií Prof. Brdičky dostupných na internetu:
( 1, 2, 3, 4 )