HABER   Fritz
Last updated: 21.10.2004 09:01:58

                 

    

    Fritz Haber byl německý fyzikální chemik, žijící v letech 1868 - 1934. Je nositelem Nobelovy ceny z roku 1918 za průmyslovou syntézu amoniaku z dusíku a vodíku v letech 1908 - 1909. Metodu spolu s ním propracoval Carl Bosch (1874 - 1940), který řešil problé koroze a vysokého tlaku. Zabýval se též katalytickým rozkladem peroxidu vodíku a objevil skleněnou elektrodu. Carl Bosch a německý chemik Friedrich Karl Rudolph Bergius (1884 - 1949) dostali v roce 1931 Nobelovu cenu za rozvoj vysokotlaké metody v chemii. Syntéza amoniaku (Haberova - Boschova syntéza) vyřešila vysokou spotřebu amoniaku v zemědělství, chladírenství i ve výrobě chemikálií. Bergius rozpracoval metodu výroby kapalných uhlovodíků z uhlí.

Back Up Next

 

               

Optimální rozlišení - 1024x768, minimálně 800x600.
© Michal Bachman, 2002-2004
Veškeré ohlasy prosím sem.